Właściciel Top Secret z 6,6 mln zł utraconej sprzedaży

179
kampania Top Secret / mat. prasowe

Grupa Redan, zarządzająca siecią Top Secret, opublikowała wyniki za pierwszy kwartał br. zgodnie z którymi uzyskała w tym okresie ponad 33 mln zł przychodów. To o 39 proc. mniej w ujęciu rok do roku a powodem spadków jest oczywiście epidemia koronawirus. Jest jednak nadzieja dla Top Secret, która zmienia właściciela.

Grupa Redan w pierwszym kwartale br. uzyskała nieco ponad 33 mln zł przychodów. To o 39% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. W rezultacie zamknięcia sklepów w galeriach handlowych i radykalnych spadków wizyt klientów w pozostałych placówkach, sieć Top Secret utraciła z tego tytułu ok. 6,6 mln zł sprzedaży r./r. Na mniejszą skalę w 2020 r. prowadzona była również akcja wyprzedażowa kolekcji jesienno-zimowej, co pozytywnie wpłynęło na poziom wypracowanej marży handlowej. „Bieżący rok rozpoczęliśmy z kolekcją zmienioną tak, aby nadać jej bardziej handlowy charakter przy niższych cenach zakupu. To pozytywnie wpłynęło na odsprzedaż oraz marżę uzyskiwaną na kolekcji wiosna-lato, która w okresie od 1 stycznia do 8 marca (gdy nie było jeszcze widocznego wpływu epidemii koronawirusa) wzrosła o 12 p.p. w ujęciu r./r. Tendencja ta jest także widoczna od maja, po zakończeniu zakazu handlu odzieżą w galeriach handlowych” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

To nie finanse a kolekcja jest problemem

O marce Top Secret pisałam dość niedawno TUTAJ i moim zdaniem, zarząd spółki chwyta się wszystkich możliwych scenariuszy, aby ratować markę czemu się nie dziwię. Dzięki deklarowanemu przez Radosława Wiśniewskiego sfinansowaniu zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł, ma wzrosnąć bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Co więcej, grupa Redan zakłada wzrost marży i przychodów. To jednak nie w finansach leży problem a w zarządzaniu firmą. Top Secret zwyczajnie przestał być cool & sexy. Jakość produktów pozostawia wiele do życzenia, konsekwentnie spadający wizerunek marki- również.

Straty tylko rosną

Wszystkie firmy w segmencie odzieżowym poniosły straty. Ich jedynym ratunkiem było cięcie kosztów. Grupa Redan w pierwszym kwartale br. ograniczyła koszty bezpośrednie o 6,5 mln zł (o 24% w ujęciu r./r.) koszty bezpośrednie. To jednak nie uratuje spółki przed narastającymi stratami. Przypomnijmy, że w 2019 r. strata wyniosła 112,48 mln zł wobec 24,92 mln zł straty rok wcześniej.

Mniej towaru na lato

Większość marek zredukowała zamówienia na lato i jesień co jest spowodowane nadal zalegającym towarem z wiosny a także konserwatywną przewidywaną konsumpcją na jesieni. Top Secret od wielu lat elastycznie zarządza procesem zakupowym poprzez zamówienia towarów od dostawców w systemie just-in-time. Daje to możliwość relatywnie późnego wpływania na wielkość zamówienia. W minionym okresie pozwoliło to również skutecznie zredukować wartość dostaw towarów jeszcze na lato (o 30%) i wakacje (o 45%). Dzięki temu na początek maja br. wartość zapasów kolekcji wiosenno-letniej była niższa o 43% w porównaniu r./r. „W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko nadmiernego zapasu na koniec sezonu, a jednocześnie osiągnęliśmy to, że nie musimy prowadzić intensywnego procesu wyprzedaży tych zapasów” – podkreśla Bogusz Kruszyński.

Marża rośnie

Rozpoczęcie epidemii COVID-19 spowodowało natomiast konieczność modyfikacji planów sprzedaży i związanych z nimi budżetów zakupu towarów. W opracowanym zrównoważonym wariancie, w 2020 r. w sklepach Top Secret w Polsce zakładany jest spadek sprzedaży o 43% w porównaniu do pierwotnej wersji planu na rok 2020 i o 41% w porównaniu do roku 2019. Do tego planu zostały dostosowane wielkości dostaw towarów, w celu utrzymania optymalnego wypełnienia sklepów. „Kluczowy wpływ na wynik Top Secret ma marża handlowa realizowana na sprzedaży towarów. Wypracowana w maju wysokość marży była zgodna z przyjętą w skorygowanym planie sprzedaży, w czerwcu wyższa o ok. 6 p.p., a za pierwsze 3 tygodnie lipca – wyższa o ok. 2,7 p.p. Także poziom sprzedaży uzyskany w maju, czerwcu i pierwszych trzech tygodniach lipca br. przekracza wartości planowane na ten okres odpowiednio o ok. 7%, ok. 20% oraz ok. 25%” – dodał Prezes Zarządu Redan.

Zarząd Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki. „Oczekujemy, że w skali roku wyniki Grupy Kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych okresach, gdy ryzyko związane z zagrożeniem epidemią się zmniejszy, nadejdzie czas na powrót do strategii rozbudowy sieci sklepów w Polsce (o ok. 1/3) oraz zwiększenia szerokości oferty Top Secret, co wpłynie na dalszy wzrost sprzedaży także w segmencie e-commerce” – podsumował Bogusz Kruszyński. 

Ula Wiszowata

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Michael Kors – luksus wart kontenera. Niesprzedane w polskim salonie torebki pocięto i wyrzucono do śmieci?