noSlotData

Regulamin Polityki Prywatności

Polityka prywatności i cookies

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas wykonywania zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Administratora danych (Besim Fashion&Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252931841, numer REGON 523702289 (zwaną dalej „FaBiz”), w tym podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

I. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

 • Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Besim Fashion&Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252931841, numer REGON 523702289 wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii,.

 • Dane kontaktowe Administratora danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Besim Fashion&Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa,
 • e-mailowo przez adres: [email protected].
 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w oparciu o regulamin, w tym zarejestrowanie się w Serwisie (niniejszej stronie) i korzystanie z udostępnionych funkcjonalności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, korzystania przez Konsumenta z uprawnień konsumenckich, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • marketingu usług własnych świadczonych przez Administratora danych, w tym dokonywania analiz i prowadzenia statystyk – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • kontakt z wykorzystaniem udostępnionych kanałów komunikacji takich jak e-mail, telefon, komunikatory internetowe, sms, mms, chat na stronie – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów
 • komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi, – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.
 • Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

Przy płatnościach za usługi Państwa dane mogą zostać udostępnione do:

 • operatora płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 • Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP 5213704420.
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z zastrzeżeniem korzystania z MailChimp (wspierającego newsletter) Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

 • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Skutkiem ich niepodania będzie niemożliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu. W zakresie przetwarzania danych w oparciu o zgodę, podanie danych jest dobrowolne i skutkiem ich niepodania będzie brak uczestnictwa w aktywnościach oferowanych przez Administratora danych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

II. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Polityka cookies.

 • W momencie, kiedy nasza strona internetowa jest wykorzystywana wyłącznie w celu uzyskania informacji, to znaczy, jeżeli nie rejestrują się Państwo na naszej stronie lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz do zapisania się do newsletteru, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę internetową.
 • Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy dane niezbędne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W zakres danych osobowych przetwarzanych w trakcie przeglądania naszej strony internetowej wchodzą:
  1. adres IP,
  2. data i godzina zapytania,
  3. różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
  4. treść zapytania (konkretna strona),
  5. kod odpowiedzi http,
  6. strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
  7. ilość przesyłanych danych,
  8. przeglądarka internetowa wraz z jej wersją oprogramowania oraz system operacyjny, z których użytkownik korzysta przeglądając naszą stronę internetową.
 • Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci Państwa komputera, telefonu lub innego urządzania, na którym otwarta została nasza strona internetowa. Cookies są przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Dostarczają one danych statystycznych o Państwa ruchach i korzystaniu z poszczególnych stron naszego serwisu. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 • Opisując zastosowanie plików cookies, wykorzystywanych przez naszą stronę internetową, należy podzielić je na dwie kategorie:
 • transient cookies – pliki wykorzystywane czasowo, automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dzięki nim możliwe jest rozpoznanie urządzenia, z którego korzystają Państwo korzystają, jeżeli powrócą Państwo na naszą stronę internetową,
 • persistent cookies – pliki trwałe, usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku
 • Użytkownicy naszej strony internetowej mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania wyżej wskazanych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

III. Google Analytics oraz Google Adwords Conversion

 • Niniejsza strona może korzystać z technologii Google Analytics oraz Google Adwords Conversion. Ewentualne korzystanie z wyżej wskazanych technologii dokonywane jest w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej ciągłe usprawnianie. Dzięki uzyskanym informacjom oraz stworzonych na ich podstawie statystykom, możemy lepiej poznać Państwa potrzeby i poprawić naszą ofertę.
 • Technologia Google Analytics polega na analizowaniu usług internetowych i wykorzystuje pliki cookies. Uzyskane informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google może wykorzystywać wyżej wskazane informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie zestawiany przez Google z innymi danymi.
 • Dopuszczamy możliwość korzystania z oferty Google Adwords, aby za pomocą mediów reklamowych zwrócić uwagę na naszą ofertę. W odniesieniu do danych kampanii reklamowej możemy ustalić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. W tym celu stosujemy Ad Server Cookies umożliwiające dokonywanie pomiarów poszczególnych parametrów do mierzenia wyników, takich jak wyświetlenia ogłoszeń lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową przez ogłoszenie Google, Google Adwords zapisze na Państwa komputerze plik cookie. Takie pliki cookies zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do osobistej identyfikacji.
 • W związku z wymienionymi działaniami reklamowymi nie pobieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy poznać, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy bardziej szczegółowych danych dotyczących zastosowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy dokonać identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji.
 • Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.
 • W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, o którym szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Warunki korzystania z technologii Google Analytics oraz Google Adwords Conversion znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, natomiast informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 • Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics oraz Google Adwords Conversion stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
 • Mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu plików cookies dla celów związanych z przetwarzaniem danych przez usługi Google Analytics oraz Google Adwords Conversion, w sposób opisany powyżej.
 • Poza powyższymi korzystamy z wtyczek społecznościowych dostarczanych przez:
  • Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
  • Instagram Inc. 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA,
 • Wtyczki społecznościowe wykorzystywane są w celach reklamowych.
 • Wszelkie oznaczenia identyfikujące wskazane podmioty jak  też same wtyczki stanowią lub mogą stanowić  przedmiot ochrony prawnej. 
 • Wtyczki społecznościowe oferowane są przez wskazane podmioty i przekazują do nich dane. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez wskazane podmioty znajdują się na ich stronach internetowych:
 •  

IV. Newsletter

 • Po wcześniejszym wyrażeniu zgody, mogą Państwo korzystać z naszej usługi wysyłki newsletteru drogą e-mailową, w którym informujemy o nowościach w naszym Serwisie i branży jak również przekazujemy informacje marketingowe. W celu dokonania skutecznej rejestracji potrzebujemy ważnego adresu e-mail. Aby upewnić się, że właściciel adresu e-mail faktycznie dokonał rejestracji, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu protokołujemy zamówienie newsletteru, wysyłkę e-maila potwierdzającego oraz otrzymanie wymaganej odpowiedzi.
 • Dane przekazane w formularzu newsletteru są wykorzystywane wyłącznie do jego newsletteru i nie są przekazywane stronom trzecim.
 • Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych oraz ich wykorzystywania do wysyłki newsletteru. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, który do tego służy. Oprócz tego mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z newsletteru poprzez poinformowanie nas o tym fakcie drogą elektroniczną, tj. pod adresem e-mail: [email protected].
 • Do obsługi funkcjonalności Serwisu wykorzystujemy również narzędzie MailChimp, które może korzystać z transferu do Państw trzecich zgodnie z informacją zawartą na stronie:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie i poinformowanie o tym użytkowników.

REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData