Polityka prywatności

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W poniższym dokumencie chcielibyśmy poinformować o zasadach ich gromadzenia oraz sposobach wykorzystania.

Niniejsza Polityka (zdefiniowana poniżej) określa korzystanie przez Państwa z serwisu (określonego poniżej) oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez FashionBiznes Group Urszula Wiszowata z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 29B/ 29, 01-002 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5422736855, numer REGON 368026543 (zwaną dalej „FaBiz”), Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.fashionbiznes.pl, oraz politykę plików cookies.

 

FashionBiznes Group gromadzi dane osobowe użytkownika w związku z Newsletterem, do którego się zapisuje za pośrednictwem serwisu www.fashionbiznes.pl. Są one zbierane wyłącznie po akceptacji przez użytkownika regulaminu newslettera.

Pobieramy następujące informacje:

  •       imię,
  •       wiek
  •       adres e-mail,
  •       informacje na temat zainteresowań i pożądanych treści.

Zbierane przez FashionBiznes dane osobowe są przechowywane przez 5 lat, po czym są usuwane.

Zbierając dane osobowe za pośrednictwem serwisu www.fashionbiznes.pl zawsze zwracamy się do użytkownika o wyrażenie na to wyraźnej zgody. Użytkownik zostaje poinformowany, jakie dane i w jakim celu zbieramy.

Cele wykorzystywania danych użytkownika

Dane dotyczące użytkownika wykorzystujemy przede wszystkim w celu przetwarzania i wysyłki zamówień składanych w serwisie www.fashionbiznes.pl. Dane osobowe dotyczące użytkownika wykorzystujemy także w ramach marketingu i konkursów, o ile użytkownik subskrybował nasz newsletter i wyraził na to zgodę. Ponadto dane osobowe dotyczące użytkownika mogą zostać wykorzystane w przypadku podejrzenia oszustwa i wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podmioty, którym przekazywane są dane użytkownika

FashionBiznes prowadzi serwis informacyjny oraz rekrutacyjny za pośrednictwem serwisu www.fashionbiznes.pl, w którym użytkownik zasięga wiedzy.

Ponadto dane osobowe dotyczące użytkownika są przekazywane zewnętrznym dystrybutorom.

Funkcję administratora danych pełni właścicielka, Urszula Wiszowata.

Dane osobowe dotyczące klientów nie są przez nas przechowywane i przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Nie zbieramy wrażliwych danych osobowych.

Użytkownikowi, którego dane osobowe zbiera FashionBiznes Group zawsze przysługuje prawo sprzeciwu wobec ich gromadzenia. Użytkownikowi przysługuje także prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dotyczące go dane zebraliśmy. Prawa te przysługują użytkownikowi na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W obu przypadkach użytkownik powinien skontaktować się ze FashionBiznes Group, przesyłając e-mail na adres: kontakt@fashionbiznes.pl.

Obowiązek informowania
Umowy mogą być zawierane w języku polskim i są przechowywane przez firmę przez  5 lat na mocy Ustawy o Rachunkowości. Po upływie tego okresu nie istnieje możliwość uzyskania dostępu do umów za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Użytkowników, którzy chcą uzyskać dodatkowy egzemplarz umowy pocztą elektroniczną prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@fashionbiznes.pl.

Pliki cookie

Korzystając z witryny www.fashionbiznes.pl, użytkownik akceptuje stosowanie przez nas plików cookie. Pliki cookie są niewielkimi plikami danych, które przesyłamy do komputera użytkownika, aby ustalić, w jaki sposób korzysta z naszej witryny oraz w celu identyfikacji jego komputera. Pliki cookie nie są programami i nie zawierają wirusów.

Czym są pliki cookie?

Cookies to pliki tekstowe rejestrujące wizytę użytkownika na stronie internetowej oraz sposób korzystania z niej. Informacje są rejestrowane na dysku twardym użytkownika, w jego smartfonie/tablecie i innych urządzeniach elektronicznych. Dzięki nim serwer (np. strona internetowa) rozpoznaje kolejną wizytę użytkownika oraz samego użytkownika. Pliki cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. Niektóre z nich są usuwane po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki, a inne są przechowywane przez okres do 2 lat.

W jakim celu stosujemy pliki cookie?

  •    W celu podniesienia jakości korzystania ze strony przez użytkownika.
  •    Dopasowania treści i oferty do preferencji użytkownika.
  •    Rozpoznania użytkownika podczas kolejnych wizyt.
  •    W celach statystycznych i analizy ruchu w naszej witrynie internetowej.

Pliki cookie podmiotów trzecich

FashionBiznes Group współpracuje z szeregiem serwisów, które także stosują pliki cookie w ich witrynach internetowych. Poniżej podano te serwisy i świadczone przez nie usługi.

Google

Rejestracja sposobu korzystania z witryny.

MailChimp

Rejestracja użytkownika w serwisie dystrybuującym newsletter.

Facebook

Kierowanie reklam serwisu FashionBiznes w serwisie Facebook i Instagram.

Usuwanie plików cookie

W przypadku usunięcia plików cookie i wstrzymania ich przechowywania w przeglądarce przez użytkownika, nie jesteśmy w stanie zapewnić optymalnej jakości korzystania z serwisu www.fashionbiznes.pl.

Internet Explorer

Usuwanie istniejących plików cookie:

Kliknij „Safety” (Bezpieczeństwo) na pasku narzędzi w prawym górnym rogu ekranu / „Delete browsing history” (Usuń historią przeglądania). Zaznacz okienko „Preserve Favorites website data” (Zachowaj dane ulubionych witryn w sieci Web) oraz okienka „Cookies” / „Delete” / „OK”.

Aby wstrzymać dalsze zapisywanie plików cookie:

Kliknij „Safety” (Bezpieczeństwo) na pasku narzędzi w prawym górnym rogu ekranu. W pozycji „InPrivate Browsing” (Filtrowanie InPrivate) zaznacz okienko „Do not collect data for use by InPrivate Filtering” (Blokuj automatycznie) / „OK”.

Mozilla Firefox

Usuwanie istniejących plików cookie:

Kliknij „Tools” (Ustawienia) w menu / „Options”/ „Privacy” (Prywatność) / „Remove individual cookies” (Usuń indywidualne pliki cookie) / „Remove All Cookies” (Usuń wszystkie cookies).

Aby wstrzymać dalsze zapisywanie plików cookie

Kliknij „Tools” (Ustawienia) w menu / „Options”/ „Privacy” (Prywatność) / zaznacz okienko opcji „Tell websites I do not want to be tracked” (Informuj strony internetowe, że nie życzysz sobie śledzenia).

Google Chrome

Usuwanie istniejących plików cookie:

Kliknij ikonę ustawień u góry paska menu / „Tools’” (Więcej ustawień) / „Clear browsing data” (Wyczyść dane przeglądania) / zaznacz okienko „Empty the cache” (Historia przeglądania) oraz „Delete cookies and other sites data” (Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek) / „Clear browsing data” (Wyczyść dane przeglądania).

Aby wstrzymać dalsze zapisywanie plików cookie

Kliknij ikonę „Chrome menu” na pasku przeglądania / „Settings’” (Ustawienia) / „Show advanced settings” (Ochrona prywatności) / „Privacy’”/ ”Content settings” (Ustawienia treści) / „Cookies” / „Block cookies by default” (Domyślne blokowanie plików cookies) i (Blokowanie cookies i stron podmiotów trzecich).