[RAPORT]: Kobiety coraz częściej aspirują do wyższych stanowisk, ale ciągle słyszą, że są “niezdecydowane i kierują się emocjami”

103
kobiety
@Unsplash

45% kobiet uważa, że płeć pracownika wpływa na wysokość wynagrodzenia – wynika z najnowszego raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2021.” W firmach na polskim rynku zachodzi coraz więcej pozytywnych zmian, ale wciąż nie można mówić o równości w traktowaniu, bo aż 54% kobiet twierdzi, że płeć pracownika wpływa na perspektywę uzyskania awansu. 

Kobiety chcą być prezeskami 

Kobiety często postrzegane są przez pracodawców przez pryzmat macierzyństwa, które wpływa na tempo rozwoju ich kariery. Przez lata w społeczeństwie „wypracowano” też stereotypy zarzucające kobietom na stanowiskach kierowniczych niezdecydowanie, kierowanie się emocjami oraz skłonność do kompromisów. Rzutuje to na ciągłe udowadnianie przez kobiety umiejętności i budowanie autorytetu. Widać jednak trend zmian – kobiety coraz chętniej i częściej aspirują do wyższych stanowisk. Zawodowy sukces utożmiają z objęciem stanowiska na szczeblu dyrektorskim (28%) lub w roli prezesa firmy (14%); natomiast rzadziej niż w minionych latach – z rolą menedżerską (32%). Ubiegły rok przyniósł też zmniejszenie znaczenia roli posiadania własnego biznesu i identyfikowania go z sukcesem zawodowym (różnica 4 pp. rok do roku). 

Równość (nie tylko w płacach) wciąż daleko 

O ile 70% mężczyzn uważa, że płeć pracownika nie ma wpływu na wysokość pensji, to tylko 36% kobiet podziela ich zdanie. Ta dysproporcja utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni lat – podobnie jak szacunki określające lukę płacową w Polsce. 

78% kobiet i 44% mężczyzn uważa, że powszechna transparentność wynagrodzeń pomogłaby rozwiązać problem luki płacowej.

Przekonanie o nierównych szansach jest w dużej mierze związane z przeszkodami, jakich pracownicy doświadczyli w życiu zawodowym z powodu płci. U kobiet przeszkody powiązane są z macierzyństwem, brakiem zrozumienia pracodawców i współpracowników dla pracujących rodziców oraz trudnościami z powrotem do firmy po urlopie macierzyńskim. 

źródło: Hays Poland

Już teraz aktywność zawodowa kobiet w Polsce znajduje się poniżej średniej Unii Europejskiej, a rezygnacja lub niepodejmowanie pracy najczęściej motywowane są obowiązkami rodzinnymi i domowymi. Przełamaniem tego impasu może być większa otwartość firm na potrzeby pracujących rodziców i proste rozwiązania organizacyjne, takie jak elastyczne godziny pracy, zastosowanie pracy zdalnej oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli obecne trendy nie zostaną zmienione, to z każdym rokiem w Polsce będzie mniej ludzi w wieku produkcyjnym – Aleksandra Tyszkiewicz, Client Engagement Director, Hays Poland.

Trudna sztuka łączenia ról

Osoby, które wychowują dzieci, stanowią połowę zatrudnionych w firmach. 67% kobiet i 43% mężczyzn – pracujących rodziców – deklaruje, że na ich drodze zawodowej pojawiły się przeszkody związane z pogodzeniem pracy i wychowywaniem dzieci.

źródło: Hays Poland
źródło: Hays Poland

Dla wielu pracujących mam pandemia jest czasem przemęczenia i nieustannego działania pod presją, co zmniejsza satysfakcję z pracy oraz może wpływać na efektywność. Mniej sukcesów zawodowych to z kolei wolniejsze tempo rozwoju i ograniczone szanse na otrzymanie awansu. Im dłużej trwa pandemia, tym większe prawdopodobieństwo dalszego pogłębiania się różnic w szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Bardzo optymistyczną przesłanką jest zatem stopniowe odmrażanie gospodarki oraz powrót dzieci do szkół – Aleksandra Tyszkiewicz.

Pozytywne skutki pandemii

Pozytywnym skutkiem pandemii będzie trwała popularyzacja home office i większej niezależności w planowaniu dnia pracy. W normalnych okolicznościach, gdy dzieci w ciągu dnia przebywają w szkołach i przedszkolach, rodzice mogą z większą łatwością osiągać równowagę w łączeniu ról. Może to być szansą szczególnie dla kobiet nieaktywnych zawodowo, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad dziećmi. 

Część organizacji podjęła kroki ułatwiające pracującym rodzicom odnalezienie się w nowej, pandemicznej sytuacji. Osoby wychowujące dzieci wskazywały między innymi na większą elastyczność i wyrozumiałość pracodawców wobec wyzwań, z jakimi mierzyli się w czasie zamknięcia szkół oraz placówek opiekuńczych. Niektóre firmy oferowały rodzicom także dodatkowe wsparcie psychologiczne. Respondenci badania w ramach ułatwień dla pracujących rodziców wskazywali również samą możliwość pracy zdalnej w czasie pandemii. Jest to rozwiązanie, które w innych okolicznościach byłoby dla nich niedostępne.

Dokąd zmierza różnorodność?

Różnorodność pozwala firmom lepiej zrozumieć klientów, otoczenie, decyzje innych. Niesie ze sobą korzyści dla efektywności, innowacyjności oraz zaangażowania pracowników. Niewykorzystanie tego potencjału jest ogromną stratą.

Zmiany dostrzegają też sami pracownicy, gdyż 45 proc. respondentek i aż 92 proc. respondentów badania Hays Poland zgadza się z twierdzeniem, iż polski rynek pracy jest miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym kobietom.

Organizacje powinny nadal dążyć do osiągnięcia większej różnorodności i wyrównania szans, gdyż jest to w interesie wszystkich. Różnorodność to bowiem innowacyjność, kreatywność i efektywność, które obecnie jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Warto zatem stawiać na ludzi utalentowanych i ambitnych, którzy pomogą firmom odnaleźć się w nowej, bardziej cyfrowej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Płeć pracownika nie powinna mieć żadnego znaczenia – podsumowuje Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Pełen raport dostępny TUTAJ

>>> Czytaj także: #branżowerealia Ruszamy z akcją edukacyjną FashionBiznes x FashionRevolution Polska