Spotkanie online: Jak zachęcić młodzież do nauki w zawodzie krawiec?

121
fot. Unsplash

Konfederacja LEWIATAN oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan zapraszają  na spotkanie online dla szkół i pracodawców, pt.: Jak zachęcić młodzież do nauki w zawodzie krawiec? Uczestnicy spotkania będą dyskutować na temat zawodu krawca oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest szansa istnienia tego zawodu w takiej formie w najbliższych latach.

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan chce pomóc szkołom, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, ponieważ to im potrzebni są pracownicy, a edukacja jest jednym z głównych czynników poprawy sytuacji na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorcy postawili przed nami dwa zadania: jak zachęcać młodzież do nauki w szkołach oraz jak tę młodzież kształcić, aby kompetencje absolwentów były zbliżone do oczekiwań przyszłych pracodawców. W ciągu ostatnich 4 lat tylko to pierwsze zadanie udało się – dzięki szkołom – zrealizować w szkołach przemysłu mody w zawodzie technik przemysłu mody. Nie udało się tego zrealizować do tej pory w szkołach branżowych w zawodzie krawiec i to właśnie ten temat ma być przedyskutowany w gronie producentów odzieży, którzy od lat wspierają edukację, krawców, przedstawicieli edukacji i innych organizacji.

W odzieży – wg stanu na 30.04.2021 – działa ok. 26 tysfirm,  z czego 91% to firmy mikro, ok.1900 firm małych, 350 średnich i 31 dużych, które zatrudniają ponad 100 tys. osób. Oprócz tego w tekstyliach i wyrobach skórzanych odpowiednio w 10,5 tys. i 5,6 firmach o podobnej strukturze pracuje jeszcze odpowiednio ponad 60 tys. i ok.30 tys. osób.

Z raportu KE – wprawdzie jeszcze sprzed pandemii  – wynika, że do roku 2030 tylko w Polsce będzie potrzeba ok. 30 tys. pracowników w branży a aktualnie we wszystkich szkołach przemysłu mody i szkołach branżowych uczy się ok. 3,5 tys. uczniów oraz ok. 1500 corocznie na kursach kształcenia zawodowego.

Potrzeby rynku pracy są bardzo duże tym bardziej, ze spośród absolwentów tylko kilkanaście procent wybiera pracę w przemyśle. Zawod krawiec jest obecnie na 10. miejscu wśród zawodów przyszłości i zapotrzebowanie będzie coraz większe, chociażby ze względów ekologicznych. Aktualnie zawód ten nauczany jest w ok. 180 szkołach branżowych w kraju, w których łącznie uczy się ok. 550 uczniów.

W spotkaniu weźmie udział m.in. krawiec, Janusz Wiśniewski, który przepracował w zawodzie 61 lat (autor książek „Życie skrojone na miarę”). 

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2021, godz.: 10:00-12:00

Udział bezpłatny. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-warsztatowy.

PROGRAM:

10:00 – 10:10 Powitanie i wstęp do dyskusji: aktualna sytuacja na rynku pracy w przemyśle odzieżowym

10:10 – 10:40 Rola i zadania krawca w zakładzie usługowym i produkcyjnym – udział krawca z ponad 60-letnim doświadczeniem i producentów odzieży

10:40 –11:15 Edukacja formalna i pozaformalna w zawodzie krawiec – przedstawiciele szkół branżowych, KKZ i osób związanych z edukacją

11.15 – 11.50 Dyskusja

11:50 – 12:00 Podsumowanie i próba odpowiedzi na pytanie: do kogo pójdziemy w najbliższych latach, aby uszyć ubranie?