Raport GFA: jak mają się zmieniać marki modowe?

Organizacja non-profit Global Fashion Agenda (GFA) opublikowała nowy raport, który ma pomóc markom modowym wprowadzać pozytywne zmiany w funkcjonowaniu. Co z niego wynika?

„Przemysł modowy zatrudnia około 70 milionów ludzi i generuje ogromną wartość ekonomiczną. Ale jego obecne działania odbijają się negatywnie na planecie, a wartość nie jest sprawiedliwie rozdzielana wśród ludzi, którzy ją generują. Aby dokonać pozytywnej zmiany w branży mody, która daje więcej niż potrzeba, jej liderzy muszą wprowadzić systemowe zmiany wpięciu obszarach: pełne szacunku i bezpieczne środowisko pracy, lepsze systemy płac, zarządzanie zasobami, inteligentne wybory materiałów i systemy cyrkularne” – napisano w raporcie “The GFA Monitor”.

Powstał on z informacji uzyskanych od 30 partnerów i organizacji, którzy podzielili się ekspercką wiedzą na temat sytuacji w branży, dostępnych rozwiązaniach, ruchach, które można wykonać i sprawdzonych dobrych praktykach.

Inicjatywa organizacji Global Fashion Agenda przedstawia spostrzeżenia na temat obecnego stanu branży i proponuje działania, które mają zbliżyć marki do neutralności klimatycznej. Wszystko po to, by spełnić warunki rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej w 2015 roku przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Jeśli reakcja liderów świata mody nie będzie dostatecznie szybka, branża modowa będzie odpowiedzialna za wytwarzanie dwukrotnie większej ilości emisji dwutlenku węgla niż dopuszcza porozumienie paryskie. 

Przy tak dużej liczbie informacji krążących na temat zrównoważonego rozwoju, liderom może być trudno określić, które działania poprowadzą ich na ścieżkę postępu. Poprzez ten raport dążymy do stworzenia jednego źródła informacji dla branży. Nawiązaliśmy współprace z organizacjami eksperckimi o różnych specjalnościach, aby połączyć istniejącą wiedzę i uprościć dostęp do niej. 

Rozwiązania i narzędzia, które branża modowa musi ulepszyć, już istnieją. Czas ambitnie z nich korzystać. Mam nadzieję, że to sprawozdanie może być pomocne przemysłowi odzieżowemu na drodze do osiągnięcia pozytywnego zmiany do 2050 roku”

– powiedziała Federica Marchionni, dyrektorka generalna Global Fashion Agenda.

Pandemia i niestabilny klimat geopolityczny mają ogromny wpływ nie tylko na gospodarkę. Także na łańcuchy dostaw i prawidłowe funkcjonowanie przemysłu na całym świecie. Raport GFA przedstawia wytyczne, które w obecnej sytuacji mogą przyspieszyć zrównoważony rozwój w sektorze modowym.

Zmiana warunków pracy w przemyśle modowym

Raport Global Fashion Agenda proponuje:

 • Zwiększenie przejrzystości w zakresie warunków pracy
 • Wzmocnienie praw kobiet i marginalizowanych grup
 • Zwiększenie odpowiedzialności za pracowników zatrudnionych przez podwykonawców

Ulepszenie systemów płac

Płace w branży modowej są poniżej stawki, której oczekują pracownicy, aby osiągnąć przyzwoity standard życia. Według raportu, ulepszenie systemów płac w całym łańcuchu branży modowej jest niezbędne, by stworzyć zrównoważony przemysł. Global Fashion Agenda przedstawia cztery kroki, w obszarze których należy podjąć natychmiastowe działania:

 • Przyjęcie bardziej odpowiedzialnych praktyk zakupowych, które odzwierciedlają bezpośrednie i pośrednie koszty pracy w płatnościach dostawców
 • Wdrożenie płac, które odzwierciedlają koszty utrzymania w kraju lub regionie danych pracowników
 • Wdrożenie płac niezależnych od płci, rasy czy przy przynależności do marginalizowanej grupy
 • Wspieranie długoterminowych partnerstw z producentami (czyli klarowność zamówień i ograniczenie ryzyka niewypłacalności)
 • Wdrożenie strategii regulujących zawieranie i wychodzenie z umów oraz składania i anulowania zamówień

Zwiększenie wkładu naturalnych surowców w przemysł modowy

Każdego roku przemysł modowy odpowiada za około 4 procent globalnej emisji dwutlenku węgla. Dalsze jej zwiększenie spowoduje m.in. wzrost temperatur oraz nasilenie ekstremalnych warunków pogodowych. By tego uniknąć, branża modowa musi podjąć działania w tych kluczowych obszarach:

 • Zwiększenie efektywności energii i korzystanie z odnawialnych źródeł energii
 • Dążenie do przejścia na bezpiecznych metod eksploatacji chroniących bioróżnorodność
 • Minimalizacja chemicznych substancji, które wpływają na ludzi, zwierzęta i przyrodę
 • Odejście od materiałów syntetycznych

Pełny raport i omówienie powyższych wytycznych dostępny jest tutaj.

>>> Przeczytaj też: Skóra z hodowli komórkowej? Luksusowe marki inwestują w alternatywne materiały

1 thought on “Raport GFA: jak mają się zmieniać marki modowe?”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

FASHION BIZNES