Prawdziwym wyzwaniem dla branży mody będzie dostosowanie produkcji do eko-standardów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (BBKL), w którym realizowane są badania w czterech branżach: budownictwo, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Celem BBKL jest również dostarczenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśniła, że badanie w branży mody i tekstyliów zostało przeprowadzane od października 2020 r. do listopada 2021 r. Przypomniano, że był to czas pandemii Covid-19, co znacząco wpłynęło na sytuację tego sektora.

“Ponad połowa pracodawców wskazała, że jej skutki miały negatywny wpływ na ich firmę z uwagi na przerwanie łańcuchów dostaw i spadek odbiorców gotowych produktów. Co ciekawe, aż 20 proc. respondentów zadeklarowało, że sytuacja firmy w tym okresie uległa poprawie. Na podstawie opinii ekspertów można określić, że wśród podmiotów deklarujących polepszenie sytuacji znajdują się firmy, które działają w pełni krajowo, tworzą odzież niszową (np. specjalistyczną) lub przestawiły się na produkcję środków higienicznych”

– wskazano.

Badanie wykazało, że ponad połowa przedstawicieli przedsiębiorstw modowych i tekstylnych (53 proc.) uważa, iż dostosowanie produkcji do odpowiednich standardów ekologicznych jest kluczowym wyzwaniem dla branży w przyszłości.

Zwrócono uwagę, że pokrywa się to z oczekiwaniami konsumentów.

“Eksperci twierdzą, że świadomość klientów dotycząca ekologii oraz oddziaływania produkcji odzieży na środowisko jest coraz większa. Rosnąca popularność nurtu slow-fashion – który polega na rezygnacji z “sieciówkowej” odzieży niskiej jakości na rzecz ubrań droższych, ale stworzonych z dobrych materiałów i lepiej wykończonych – jest już widoczna na rynku. Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań nie wynika jednak wyłącznie z chęci sprostania wymaganiom klientów, ale również z uwarunkowań prawnych, związanych z gospodarką obiegu zamkniętego”

– zauważono.
Źródło: Unsplash

Wpływ pandemii na branżę mody

Badanie pokazało ponadto, że coraz ważniejszą rolę w branży mody odgrywają nowe rozwiązania technologiczne. Przypomniano, że pandemia spopularyzowała zamawianie ubrań online.

PARP zwróciła uwagę, że zamawiając on-line nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć i wyobrazić sobie, jak dany krój czy kolor będzie pasował do naszej sylwetki. Zdaniem Agencji, rozwiązaniem tej niedogodności może być produkt cyfrowy, pozwalający mierzyć ubrania zdalnie i spersonalizować je jeszcze przed etapem produkcji.

“Wyzwanie dotyczące wprowadzenia i rozwoju rozwiązań cyfrowych zostało uznane za istotne przez 35 proc. badanych pracodawców. Na te rozwiązanie uwagę zwrócili także eksperci branżowi. Z ich prognoz wynika, że w perspektywie najbliższych 5 lat będziemy mieć do czynienia z coraz szybszym rozwojem technologii, pozwalających na zdalne mierzenie i personalizowanie ubrań”

– wskazał prezes PARP Dariusz Budrowski.

Wyniki badania pokazują, że branża prognozuje zwiększenie zatrudnienia pracowników posiadających kompetencje w handlu elektronicznym i prowadzeniu sklepów internetowych w ciągu najbliższych trzech latach, czego powodem jest odchodzenie od sklepów stacjonarnych na rzecz e-commerce.

PARP dodała, że wyniki ankiety wskazują na relatywnie wysokie, na tle innych branż, zapotrzebowanie na pracowników w branży mody i tekstyliów.

“20 proc. pracodawców poszukiwało nowych pracowników w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Połowa z nich zadeklarowała, że znalezienie nowych pracowników wiązało się z wystąpieniem jakichś problemów. Najczęściej wskazywanym było małe zainteresowanie ofertą pracy – takiej odpowiedzi udzieliło 59 proc. badanych pracodawców. Innymi, rzadziej wskazywanymi problemami były: warunki zatrudnienia (31 proc.), niski prestiż zawodu (26 proc.), niskie potencjalne zarobki (22 proc.) oraz brak jasnych ścieżek awansu i kariery. Najwięcej pracodawców, w perspektywie kolejnych 3 lat, oczekuje wzrostu zatrudnienia na stanowisku szwaczek oraz krawców

– dodano.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.