“Równość nie nastąpi sama. Musimy jej pomóc” – raport dotyczący płac kobiet i mężczyzn

96
kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni nierówność płac raport feminizm

W niemalże każdym sektorze w Wielkiej Brytanii wysokie stanowiska zostały zdominowane przez mężczyzn – donosi raport Sex and Power 2018, stworzony przez Fawcett Society – organizację walczącą o prawa kobiet. Analiza najważniejszych stanowisk w branży artystycznej, biznesowej i publicznej wykazała, że ​​mężczyźni stanowili ponad 50 procent siły roboczej na każdej pozycji, z wyjątkiem dwóch.

Więcej kobiet niż mężczyzn jest redaktorami czasopism, podczas gdy gabinet cieni (skład rządu formułowany przez jedną lub więcej partii opozycyjnych, gotowych przejąć władzę w razie ich zwycięstwa wyborczego) miał taką samą liczbę mężczyzn i kobiet.

Najlepsze miejsca pracy z najniższym odsetkiem kobiet były w sektorze biznesowym: kobiety stanowią zaledwie 6% dyrektorów Financial Times Stock Exchange (indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie) i 9,8% innych stanowisk kierowniczych.

Kobiety są również niedostatecznie reprezentowane w roli sędziów sądów najwyższych, redaktorów gazet krajowych, policji oraz liderów samorządów lokalnych, gdzie zajmują mniej niż 20% stanowisk.

>>>Przeczytaj również: #Career Monday: Jak osiągnąć stan flow w pracy

Czy jest szansa na zmianę?

Kiedy widzimy te dane zebrane razem, to jest to szokujące. I mimo że istnieją wybitne przywódczynie i liderki, mężczyźni nie chcą puścić sterów władzy, a postęp w tej sprawie jest boleśnie powolny – mówi dyrektor generalna organizacji tworzącej raport, Sam Smethers i dodaje: Równość nie nastąpi sama. Musimy jej pomóc. 

W raporcie wezwano do wprowadzenia przepisów nakładających na organy publiczne i zarządy dużych organizacji korporacyjnych obowiązek parytetów płci przez określony czas. Organizacje, które nie zgodzą się na taki system, powinny zaś być zobowiązane do wyznaczenia celów i opublikowania planu działania mającego na celu poprawę reprezentacji kobiet.

Jakie są różnice?

Przegląd danych o nierównościach w płacach nastąpił po tym, jak firmy zostały zmuszone do ujawnienia swojej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na początku kwietnia. Dane ujawniły, że mężczyźni otrzymują większe wynagrodzenie niż kobiety w 7 795 z 10 016 firm i organów publicznych w Wielkiej Brytanii.

Około jedna na dziesięć firm, które powinny zgłosić różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, nie zrobiła tego nawet dwa tygodnie po terminie.