PRAWO W MODZIE: Czy możesz publikować zdjęcia z przypadkowymi osobami uchwyconymi w tle?

Gdy fotografujesz przechodniów

Tak jak modelki, tak i inne pozujące osoby mogą przyblokować możliwość późniejszej publikacji zdjęć. Prawa autorskie osobiste i majątkowe należą do Ciebie, to nie podlega dyskusji. Jednak uwieczniając kogoś wizerunek, wchodzisz w obszar prawa należący do osoby fotografowanej. Masz dwie możliwości: albo poprosić o zgodę, albo zapłacić danej osobie.

Pamiętajcie, że zgoda w postaci uśmiechu do aparatu i przyzwolenie na samo wykonanie fotografii nie jest równa zgodzie na dalszą publikację wizerunku.

Gdy fotografujesz grupę ludzi

Nie będzie wymagane zezwolenie, ani inna zgoda, od osób stanowiących tylko szczegół pewnej całości. Można wymienić tutaj zgromadzenia, krajobrazy i publiczne imprezy, takie jak wspomniany Fashion Week. Ważne jest to, by głównym przedmiotem zdjęcia była całość imprezy, a nie pojedyncze jednostki.

Łatwo można to sprawdzić poprzez usunięcie danej postaci ze zdjęcia i sprawdzenie, czy dalej nie straciło ono swojej wartości.

Rozpowszechnianie wizerunku określonej osoby jako elementu akcydentalnego w filmie nie wymaga zezwolenia, albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru filmu, ani też sposobu przedstawienia jego problematyki – Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyr. z dnia 10.2.2005 r. (I ACa 509/04, niepubl.).

Niestety, ale każda sytuacja jest inna i trzeba na nowo podejść do tak wykonanej fotografii.

Gdy fotografujesz celebrytów

Kiedyś wspomniałem o osobach powszechnie znanych. Celebryci, blogerzy, modelki, czyli spora część osób, która przybędzie na FWP będzie mogła być określona takim mianem. Nawet gdy będą znani tylko w swojej branży.

Funkcjonuje także podział na osoby znane bezwzględnie i względnie (J. Barta, R. Markiewicz, Media, s. 82-83). Te pierwsze to sławne osobistości, w drugim przypadku są to osoby znane w środowiskach lokalnych. J. Barta i R. Markiewicz słusznie zauważają, że dla lokalnej prasy wymóg powszechnej znajomości jest spełniony, gdy wizerunek przedstawia znanego miejscowej społeczności urzędnika administracji samorządowej, pomimo że osoba ta nie jest znana poza terenem swojej działalności (Wokół prawa do wizerunku, s. 21). – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz , 2014 red. prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko.

Gdy kogoś nie znasz, warto zajrzeć do Internetu. Jak wyskoczy duża ilość informacji na temat tej osoby, możesz mieć do czynienia właśnie z osobą powszechnie znaną. A gdy ma wpis w Wikipedii specjalnie jej poświęcony, to już możesz mieć 100% pewności.

Wizerunek osoby powszechnie znanej może być publikowany tylko w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Akurat wykonując fotografię na FWP, gdzie takie osoby przychodzą tam po to, by się pokazać – możesz mieć pewność co do tego, że wykonuje ona swój zawód lub inny rodzaj funkcji.

Co zrobić, gdy w tle jest logo znanej firmy?

Myślę, że przedstawiciele sponsorów i innych firm tutaj nie powinni robić problemów. Koniec końców, właśnie po to wystawiają w każdym miejscu swoje logo na takich przedsięwzięciach. Działa to na zasadzie darmowej reklamy samodzielnie się rozprzestrzeniającej, więc robicie im przysługę.

Czy mogę fotografować policję lub ochronę obiektu?

Spotkałem się już z pytaniami w tym zakresie. Oczywiście, gdy robisz to w czasie ich pracy, jak najbardziej możesz ich fotografować, nie zasłaniać twarzy i później publikować w Internecie. Nic nie stoi temu na przeszkodzie, nawet, gdy jedna z takich osób Ci tego zabroni. Jednakże, możesz się sporadyczne spotkać z groźbami ze strony stróżów prawa lub z chęcią wystawienia mandatu z innego powodu. Warto zastanowić się dwa razy.

Artykuł pochodzi z bloga ArkadiuszSzczudlo.pl

Newsletter

FASHION BIZNES