Mapa Trendów 2020

873

Na nowopowstałej Mapie Trendów znalazły się 54 trendy w 5 kategoriach (technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i komunikacyjne) w 4 strefach dojrzałości (foresight – perspektywa długoterminowa, 20 lat i więcej; innovation – perspektywa średnioterminowa, 5-20 lat; reactive – perspektywa krótkoterminowa, 1-5 lat; oraz new normal – trendy wiodące).

„Najwięcej trendów (blisko połowa wszystkich) znalazło się w kategorii trendów technologicznych. Tu też dwa trendy – Brain Computer Interface oraz Quantum Computing znalazły się najbliżej strefy foresight. Co prawda, istnieją już pewne rozwiązania z tego obszaru, ale na powszechne wykorzystanie tych technologii przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. […]

Drugą dużą grupą trendów są trendy środowiskowe – większość z nich związana jest z postępującą zmianą klimatu, eliminacją plastiku i przechodzeniem na gospodarkę obiegu zamkniętego. W kontekście trendów środowiskowych warto zwrócić uwagę na wyraźną zmianę postaw konsumentów – zrównoważony i ekologiczny tryb życia nie jest już opcją, ale czymś koniecznym. […]

trendów społecznych warto zwrócić uwagę na dwa trendy Offline Living i Digital Wellbeing. To dwa wzajemnie uzupełniające się trendy. Offline Living był dotychczas kontrtrendem, widocznym w niewielkich grupach konsumenckich, ewentualnie stosowanym na krótki czas (weekend, tydzień, kilka godzin). Obecnie, coraz więcej ludzi mówi o ograniczaniu korzystania z technologii, w tym z mediów społecznościowych. „

Cały tekst oraz Mapę Trendów 2020 do pobrania odnajdziecie na stronie hatalska.com

CZYTAJ WIĘCEJ