„Grupa CCC miała w III kw. 2020 r. 63,8 mln zł straty netto j.d.”

44
mat. prasowe

„Grupa CCC miała w trzecim kwartale 2020 roku 63,8 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 32,7 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 1,2 mln zł wobec 45,9 mln zł zysku przed rokiem i szacowanych wcześniej 8 mln zł straty” – bankier.pl

CZYTAJ WIĘCEJ