noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

LPP stawia na zrównoważony rozwój. Koncern członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

LPP dołączyło do powołanego 10 września br. Polskiego Paktu Plastikowego. Dla gdańskiej spółkito kolejny krok na drodze do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku, jako jedyna polska firma, przystąpiła do porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur, z którą współpracować teraz będzie równieżPolski Pakt Plastikowy w ramach globalnego programu Plastics Pact network.

Polski Pakt Plastikowy to powstała pod parasolem „Kampanii 17 Celów”, międzysektorowa platforma współpracy firm oraz organizacji branżowych i pozarządowych, zrzeszająca uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych z obszaru opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm:od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na ryneki sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku. Towarzyszy im grono instytucji – organizacjibranżowych, pozarządowych i ze świata nauki. Członkowie inicjatywy dążą do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wśród sygnatariuszy Paktu nie mogło zabraknąć LPP, którew codziennej działalności konsekwentnie zmienia swoje procesy w kierunku zrównoważonegorozwoju. Jednym z kroków mającym przybliżyć firmę do tego celu było przystąpienie jużwubiegłym roku do międzynarodowego porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ. Dziś – przyłączając się do Polskiego Paktu Plastikowego – LPP pogłębia swoje zaangażowanie w działaniana rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych w wymiarze lokalnym.

– Cieszymy się z powstania krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Wierzymy, że Polski Pakt Plastikowy przyczyni się do stymulacji zrównoważonego rozwoju nakrajowym rynku. Zdajemy sobie sprawę, jak w tym procesie ważne jest wsparcie i dzielenie się wiedzą. Dzięki know-how i standardom wypracowanym w ramach działalności międzynarodowejorganizacji, polskie przedsiębiorstwa będą mogły dołączyć do globalnej walki z problemem odpadów plastikowych – mówi Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

Mając świadomość tego, jaki wpływ na środowisko wywiera nadprodukcja tworzyw sztucznych, uczestnicy Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku chcą zrealizować 6 strategicznych celów zaczynając od identyfikacji, a następnie eliminacji nadmiernych i problematycznych opakowańpoprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Położenie nacisku naproces odzyskiwania opakowań z tworzyw sztucznych, w tym efektywne wsparcie systemu ich

zbiórki i przetwarzania, ma pomóc w zwiększeniu na polskim rynku poziomu recyklingu opakowań do min. 55 proc. i udziału surowców wtórnych w tych opakowaniach do poziomu 25 proc. Swoimi działaniami członkowie Paktu będą dążyć również do zmniejszenie użyciapierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek o 30 proc., a do 2025 roku już 100 proc. opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Równie istotnym elementem walki o nowy model obiegu plastiku będzie podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresiesegregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Narzędziem weryfikacji prac Paktu będzie raport roczny z postępu realizacji celów. Ogłoszenie pierwszego raportu, obejmującego efekty prac za rok 2020, planowane jest na II kw. 2021 roku.

Działając na poziomie lokalnym Polski Pakt Plastikowy włącza się do walki z globalnym kryzysem przystępując równocześnie do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur, która walczy o racjonalne i prośrodowiskowe gospodarowanie obiegiem tworzyworaz realizację zobowiązań w tym zakresie. Jak podkreśla Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjator „Kampanii 17 Celów”, ambitne cele stawiane sobie przez pojedyncze podmioty byłyby niemożliwe do realizacji, jednak działając wspólnie jako Polski Pakt Plastikowy i angażując kolejne firmy, instytucje oraz administrację, możemy doprowadzić do realnych zmian w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na temat Polskiego Paktu Plastikowego na stronie: www.paktplastikowy.pl

>>> Przeczytaj również: Kolejne zmiany CSRowe w grupie CCC. DeeZee wprowadza e-paragony, e-faktury i opakowania eko

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES