noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
W II kwartale 2023 roku grupa CCC wypracowała 33,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej. Czy pozostałe wyniki również okazały się zadowalające?

Ile w drugim kwartale zarobiła grupa CCC? [najnowsze dane]

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

W okresie od początku maja do końca lipca bieżącego roku grupa CCC wypracowała 33,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 44,3 mln zł straty netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Czy pozostałe wyniki również okazały się zadowalające? Sprawdziliśmy.

Przeczytaj również: Polski multibrand rozwija sieć salonów i umacnia pozycję w Europie

Grupa CCC – II kwartał 2023

Jak podano w opublikowanym oświadczeniu, zysk netto grupy z działalności kontynuowanej w drugim kwartale roku 2023/24 wyniósł 14,9 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej w tym samym okresie zatrzymał się na poziomie 79,3 mln zł (wobec 31,3 mln zł zysku w roku ubiegłym). W tym samym okresie EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, sięgnęła 223,7 mln zł. W drugim kwartale bieżącego roku obrotowego przychody grupy wyniosły 2,42 mld zł. Przed rokiem ich poziom nie przekroczył 2,38 mld zł.

Przeczytaj również: W ciągu kilku lat ceny w Polsce wzrosły o ponad 40 proc.!

Grupa CCC – dane półroczne

Narastająco, po pierwszym półroczu 2023/24 grupa CCC ma 106,6 mln zł straty netto jednostki dominującej, 12,3 mln zł zysku operacyjnego i 4,49 mld zł przychodów. Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej strata netto jednostki dominującej wynosiła 252,9 mln zł, strata EBIT 25,2 mln zł, a przychody 4,26 mld zł. Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w I półroczu wyniósł 2,061 mld zł wobec 2,052 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I półroczu wyniosła 45,9 proc., a rok wcześniej wynosiła 48,2 proc.

Przeczytaj również: Jakie swetry na jesień? Topowe modele luksusowych marek

Jak może wypaść III kwartał ?

Sprzedaż w grupie CCC od początku trzeciego kwartału roku obrotowego 2023, czyli od początku sierpnia do 10 października, spadła o 4 proc. rdr – podała grupa w raporcie półrocznym. Wraz z ochłodzeniem grupa obserwuje przyspieszenie dynamiki sprzedaży. W pierwszym tygodniu października przychody grupy CCC wzrosły o 9 proc. w ujęciu rok do roku, w tym: CCC – bez zmiany rdr, HalfPrice +51 proc., eobuwie +5 proc., Modivo +22 proc.

Bardziej sprzyjające otoczenie rynkowe (m.in. aprecjacja PLN rdr, niższe koszty frachtu) wspierają dalsze umocnienie marży brutto w szyldzie CCC, podczas gdy w grupie Modivo pozostaje ona pod wpływem kontynuowanego procesu optymalizacji zapasów – napisano w komunikacie. – Grupa CCC kontynuuje działania oszczędnościowe realizowane we wszystkich szyldach i wchodzi w kluczowy sprzedażowo i wynikowo okres trzeciego kwartału – dodano. 

Na koniec lipca grupa CCC miała łącznie 987 sklepów stacjonarnych, a także platformy sprzedażowe online w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Przeczytaj również: Najbardziej pożądane modele drugiego kwartału według LYST

Zdjęcie główne: mat. prasowy

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES