noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Błąd w księgowości, trudna sytuacja finansowa firmy, a może zwyczajna niechęć lub zaniedbanie? Dla pracownika oczekującego na swoje wynagrodzenie powód opóźnienia wypłaty środków nie jest ważny. Jak powinniśmy się zachować, jeżeli nasz szef zwleka z przesłaniem nam pensji? Co zrobić, jeżeli nie otrzymaliśmy pełnej kwoty uwzględnionej w naszej umowie?

Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia? Sprawdź, co możesz zrobić

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Błąd w księgowości, trudna sytuacja finansowa firmy, a może zwyczajna niechęć lub zaniedbanie? Dla pracownika oczekującego na swoje wynagrodzenie powód opóźnienia wypłaty środków nie jest ważny. Jak powinniśmy się zachować, jeżeli nasz szef zwleka z przesłaniem nam pensji? Co zrobić, jeżeli nie otrzymaliśmy pełnej kwoty uwzględnionej w naszej umowie?

Przeczytaj również: Sprzedaż detaliczna odzieży spada, choć stać nas na więcej

Naruszenie podstawowego obowiązku

Jednym z podstawowych zasad prowadzenia zdrowego biznesu jest terminowe wywiązywanie się z umów. Wszystkich – nie tylko z tych zawartych z zewnętrznymi podmiotami, również a może przede wszystkim z podpisanych ze swoimi pracownikami. Za najważniejszy obowiązek kierownictwa każdej firmy uważa się terminowe i prawidłowe przesyłanie wynagrodzenia wykonującym świadczenia. Potwierdzenie tej zasady odnaleźć można w art. 94 Kodeksu pracy.

Pamiętajmy o tym, że moment wypłaty pensji powinien być nam znany, dzięki wyraźnemu wskazaniu go przez zatrudniającego w regulaminie pracy (art. 1041 1 pkt 5 Kodeksu pracy). Niejednokrotnie takie informacje znajdują się również wewnątrz podpisywanej umowy. Co zrobić, jeżeli wykonujemy należycie wszystkie obowiązki, a nie otrzymujemy za ich realizację postanowionego wynagrodzenia?

Przeczytaj również: Właścicielka marki Mandel. „Nie wszystkim się podoba ten odjazd w stronę nowoczesności” [wywiad]

Co zrobić, jeżeli szef Ci nie zapłacił ?

Państwowa Inspekcja Pracy radzi, by w pierwszej kolejności spotkać się ze swoim pracodawcą. Podczas rozmowy podkreślając swoje zaniepokojenie oraz przypominając o obowiązku terminowego przesyłania ustalonego wcześniej wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia możemy zdecydować się na kolejny krok.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo złożyć pisemną skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli organ ten potwierdzi ich wersję, to może on zobowiązać pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Ponadto karząc zaskarżony podmiot grzywną w wysokość od 1 tys. do 30 tys. zł. A co jeżeli ten ruch nie zadziałał?

Kolejnym jest skierowanie pozwu o zapłatę do sądu pracy. Złożony wniosek powinien posiadać oprócz oznaczenia sądu, do którego jest kierowany, również imię i nazwisko strony oraz określone żądanie. Do takiego pozwu można dołączyć między innymi prośbę o przeprowadzenie rozprawy bez obecności pracodawcy. Jeżeli ubiegamy się w I instancji o kwotę poniżej 50 tys. zł to nie ponosimy kosztów procesowych. Do 75 tys. zł nieuregulowanej należności sprawa rozpatrywana jest w sądzie rejonowym, natomiast powyżej tej kwoty w sądzie okręgowym.

Przeczytaj również: Design w obiegu cyrkularnym. Znana marka pokazuje, jak przerobić meble przy użyciu denimu

Pracodawca nie zapłacił i ogłosił upadłość

Jednym z rozwiązań dającym szansę na odzyskanie przynajmniej części wynagrodzenia w sytuacji, w której nasz pracodawca stał się niewypłacalny, jest ubieganie się o zwrot należytej kwoty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym przypadku istnieje jednak górna granica wysokości odszkodowania, która zabezpieczona jest ustawą. Kwota ta nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia.

Przeczytaj również: Jak prać puchową kurtkę?

Zdjęcie główne: Pexels

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES