noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 070,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 029,4 mld PLN w imporcie. Sprawdź pozostałe informacje

Obroty towarowe handlu zagranicznego [sprawdź najnowsze dane]

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – sierpniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 070,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 029,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 41,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 60,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 3,2 proc., a import spadł o 6,2 proc.

Przeczytaj również: Wyniki late poll wskazują na wygraną opozycji. Jakie zmiany przed nami?

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach amerykańskich i w euro

Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 252,3 mld USD, a import 242,6 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 3,5 proc., a w imporcie spadł o 5,9 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9,7 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 14,2 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 232,4 mld EUR, a import 223,5 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 3,7 proc., a w imporcie spadł o 5,7 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 8,9 mld EUR, podczas gdy w styczniu – sierpniu 2022 r. wyniosło minus 13,0 mld EUR.

Przeczytaj również: Inicjatywa 7/4/3 promuje 4-dniowy tydzień pracy. Dlaczego warto rozmawiać o tym rozwiązaniu?

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. (w tym UE 74,8 proc.), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 65,6 proc. (UE 53,8 proc.), wobec odpowiednio 87,7 proc. (w tym UE 76,2 proc.) i 62,2 proc. (w tym UE 52,2 proc.) w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,0 proc., a w imporcie 2,4 proc., wobec odpowiednio 4,4 proc. i 7,2 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 239,8 mld PLN (minus 56,5 mld USD, minus 52,1 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 28,6 mld PLN (6,8 mld USD, 6,2 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 252,3 mld PLN (59,4 mld USD, 54,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 247,9 mld PLN (58,3 mld USD, 53,8 mld EUR).

Przeczytaj również: Stylizacja w odcieniach kawy na jesień

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

WYSZCZEGÓLNIENIEI-VIII 202320222023
w mld PLNw mld USDw mld  EURI-VIII 2022 = 100I-VIII
PLNUSDEURstruktura w %
Eksport1070,5252,3232,4 103,2 103,5 103,7100,0100,0
Kraje rozwinięte927,3218,5201,3 102,0 102,2 102,587,786,6
w tym UE 801,2188,7173,9 101,4 101,5 101,976,274,8
           w tym strefa euro635,6149,7137,9 102,6 102,8 103,159,759,4
Kraje rozwijające się89,921,219,5 110,0 110,8 110,7 7,9 8,4
Kraje Europy Środ. – Wsch.53,212,611,6 115,4 116,7 116,3 4,4 5,0
Import (wg kraju pochodzenia)[1]1029,4242,6223,593,894,194,3100,0100,0
Kraje rozwinięte675,0159,1146,698,999,299,562,265,6
w tym UE 553,3130,4120,196,696,797,052,253,8
           w tym strefa euro442,9104,396,193,393,593,843,243,0
Kraje rozwijające się329,777,771,698,298,898,830,632,0
Kraje Europy Środ. – Wsch.24,75,85,331,130,631,0 7,2 2,4
Saldo41,19,78,9.....
Kraje rozwinięte252,359,454,7.....
w tym UE 247,958,353,8.....
           w tym strefa euro192,745,341,8.....
Kraje rozwijające się-239,8-56,5-52,1.....
Kraje Europy Środ. – Wsch.28,66,86,2.....
Grafika GUS

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – sierpniu 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku za wyjątkiem eksportu do Czech gdzie wystąpił spadek o 0,7 proc., Holandii o 0,7 proc. oraz Słowacji o 4,2 proc.. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia – sierpnia 2022 roku odnotowano spadek z Chinami o 10,9 proc., Niemcami o 9,8 proc., Włochami o 5,4 proc., Czechami o 3,0 proc., Holandią o 3,6 proc. oraz Belgią o 2,2 proc.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 65,3 proc.), a importu ogółem – 60,4 proc. (wobec 59,2 proc. w styczniu – sierpniu 2022 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 28,2 proc., a w imporcie spadł o 0,8 p. proc. i stanowił 19,9 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 96,3 mld PLN (22,7 mld USD, 20,9 mld EUR) wobec 61,5 mld PLN (14,4 mld USD, 13,3 mld EUR) w analogicznym okresie 2022 roku.

Przeczytaj również: Polskie marki we Wrocławiu. Te sklepy odwiedzisz stacjonarnie

Autor: GUS, Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES