noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

LPP podsumowuje pierwszy rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Plan sukcesywnego zwiększenia udziału kolekcji przyjaznych środowisku w ofercie marek LPP realizowany jest szybciej niż zakładano. Obecnie już 23 proc. odzieży gdańskiej spółki to produkty z metką Eco Aware. Tempo zmian nadają kolekcje marki Reserved, gdzie już co trzecia rzecz powstała w zrównoważony sposób. Jak w 2020 roku wyglądały działania LPP na rzecz zrównoważonego rozwoju? Tego dowiadujemy się z najnowszego raportu gdańskiej spółki.

Mijający rok to dla LPP czas mierzenia się z wyzwaniami, jakie stanęły przed całą branżą handlową. Pandemia i konieczność odłożenia na bok wielu projektów nie miała jednak wpływu na konsekwentną realizację celów, ogłoszonej jeszcze w ubiegłym roku, nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Co więcej, pomimo kryzysu, część z przyjętych celów udało się spółce zrealizować w większym zakresie niż to pierwotnie zakładano. Przyjęte w planach biznesowych za bazowe cele prośrodowiskowe stały się wyznacznikiem podejmowanych przez firmę działań służących ograniczeniu jej wpływu na środowisko w czterech kluczowych obszarach: projektowania i produkcji, opakowań, bezpieczeństwa chemicznego oraz infrastruktury i budynków.

Odpowiedzialna produkcja

W przypadku branży odzieżowej, z punktu widzenia globalnych wyzwań środowiskowych, jednym z kluczowych etapów przygotowania kolekcji pozostaje sposób pozyskiwania surowców oraz proces produkcyjny uwzględniający najnowsze, proekologiczne rozwiązania technologiczne. Dlatego LPP w 2020 roku koncentrowało szeroko zakrojone działania na rozwijaniu programu Eco Aware Production. Jego podstawowym założeniem na ten rok było wypracowanie i wdrożenie przez współpracujących z firmą dostawców jakościowych i ekologicznych standardów, takich jak kryteria dotyczące ograniczenia zużycia wody i energii w procesie obróbki tkanin i produkcji odzieży. Od momentu wdrożenia strategii prowadzone są konsultacje z 40 producentami z AzjiPołudniowo-Wschodniej, których celem jest spełnienie wyznaczonych standardów Eco Aware Production. W przyszłym roku, zgodnie z założeniami programu ma pracować już 30 proc.wszystkich fabryk szyjących dla LPP w Południowej Azji, tj. 177 dostawców, natomiast do 2023 r. – 100 proc. fabryk dżinsów.

Ostatnie miesiące to dla LPP również intensywny czas zwiększania udziału odzieży produkowanej z materiałów bardziej przyjaznych środowisku, czyli organicznych, pochodzących z recyklingu lub wykonanych w zrównoważonym procesie. W 2019 roku wszystkie marki LPP wprowadziły do sprzedaży bardziej zrównoważone kolekcje, sygnowane znakiem Eco Aware. Dzisiaj już 23 proc.produktów dostępnych w ich ofercie oznaczonych jest metką odzieży przyjaznej środowisku. Przoduje w tym zakresie Reserved – kolekcje tej marki w 33 proc. to produkty Eco Aware.

mat. prasowe

– Nowa strategia zrównoważonego rozwoju LPP od początku miała być planem ambitnym, alejednocześnie realnym do zrealizowania. Dlatego przyjęliśmy, że w 2021 roku 25 proc. wyprodukowanej przez nas odzieży będzie bardziej przyjazna środowisku. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że cel przyjęty dopiero na rok przyszły, już dziś udało nam się zrealizować niemal w całości i to pomimo obecnych trudności na rynku wywołanych pandemią. Od 2017 rokudokonaliśmy zasadniczej zmiany w tworzeniu oferty bardziej przyjaznej środowisku. To utwierdza nas w przekonaniu, że determinacja w realizacji wyznaczonych celów konsekwentnie przybliża nas do tworzenia coraz bardziej zrównoważonej mody, przyjaznej dla ludzi i środowiska – komentuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Odpowiedzialna produkcja to dla polskiej spółki także kwestia bezpieczeństwa chemicznego. Niezależnie od praktykowanej już o wielu lat zasady dołączania do wszystkich zamówień wytycznych dotyczących substancji chemicznych, LPP obok poprawy bezpieczeństwa własnych produktów, zależy też na zmianie sposobu funkcjonowania fabryk, bez względu na to, dla kogo zamówienie jest realizowane. Dlatego, zgodnie z przyjętym planem, w 2020 roku jako pierwsza polska firma, dołączyło do globalnej inicjatywy ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Jeszcze mniej plastiku

Nadmierne wytwarzanie tworzyw sztucznych to wciąż jedno z najbardziej palących, globalnych wyzwań środowiskowych. LPP, jako firma działająca w handlu tradycyjnym i rozwijająca dynamicznie sprzedaż internetową, od kilku lat konsekwentnie pracuje nad ograniczeniem wprowadzania do obiegu opakowań i wypełniaczy wykonanych z jednorazowego plastiku. Dzięki temu, w mijającym roku firma zrealizowała zapisane w strategii cele dotyczące zupełnego wyeliminowania tego surowca z opakowań do wysyłki zamówień online marek Mohito i Reserved oraz wykorzystania folii z recyklingu w 100 proc. wysyłek zamówień online House, Cropp i Sinsay. 2020 rok to w przypadku zakupów online w Mohito i Reserved redukcja plastiku o kolejne 255 ton.

mat. prasowe

Wszystkie te działania oraz wdrożone we współpracy z dostawcami opakowań nowe rozwiązaniaw sieci dystrybucji, to inwestycja o wartości 3,8 mln zł. Uwzględniając estymowany na koniec tego roku zakres redukcji, w ciągu ostatnich 4 lat, LPP udało się wyeliminować z obiegu łącznie aż 525ton tego tworzywa. Dodatkowo zredukowano aż o 50 proc. ilość opakowań plastikowych,w których dostarczane są do LPP próbki handlowe. W przypadku części dostawców jak np. tych z Bangladeszu, opakowania plastikowe zamieniono na worki materiałowe wielokrotnego użytku. Dzięki temu wyeliminowano z obiegu łącznie aż 5 ton plastiku. Równolegle LPP pogłębia swoje zaangażowanie w działania na rzecz racjonalnego zarządzania tworzywami sztucznymi i eliminacjiodpadów plastikowych w wymiarze lokalnym. W 2020 roku spółka przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego – krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych.

Zrównoważony rozwój w budynkach i sieci sprzedaży

Mając świadomość w jakim stopniu skala działalności firmy i rozbudowana sieć sprzedaży wpływana jej otoczenie, LPP podjęło również szereg działań w zakresie ograniczenia dla środowiska skutków funkcjonowania salonów i budynków centrali firmy. Przyjęty w tym zakresie plan zakłada zmniejszenie zużycia energii poprzez wdrożenie nowego konceptu salonów opartego o inteligentny i energooszczędny system dotyczący takich elementów jak oświetlenie, ogrzewanie,wentylacja czy klimatyzacja. Zgodnie z szacunkami, sama zamiana oświetlenia na ledowe maprzynieść oszczędność zużycia energii na poziomie 15 proc. Ważną inwestycją w tym obszarze jestrównież wdrożenie certyfikatu BREEAM, który spółka planuje uzyskać dla nowego budynku centraliw Gdańsku w ramach kompleksu LPP Fashion Lab, który niebawem zostanie oddany do użytku.

– Mijający rok był dla nas ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony walczyliśmy o zachowanie płynności firmy oraz miejsca pracy, z drugiej konsekwentnie realizowaliśmy cele, do których zobowiązaliśmy się w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Nie chcieliśmy z nich rezygnować.Zależało nam na tym, aby pomimo trudności i walki z kryzysem dotrzymać słowa i nie zawieść oczekiwań naszych klientów, wobec których podjęliśmy te zobowiązania. Jesteśmy dumni, żekonsekwentnie zrealizowaliśmy wszystkie cele przyjęte na 2020 rok, ale mamy świadomość, że przed nami jeszcze wiele wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Marek Piechocki.

>>> Przeczytaj również: L37, Miszkomaszko, Bazar Miejski i inni odpowiadają: Co przyniesie rok 2021?

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES