noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Niemiecka marka Birkenstock odnotowała przychody w wysokości 1,492 mld euro w roku obrotowym zakończonym 30 września 2023 r. Oznacza to ich 20-proc. wzrost zarówno w ujęciu sprawozdawczym, jak i w stałej walucie w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2023 roku przychody Birkenstock wzrosły o 20 proc.

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Niemiecka marka Birkenstock odnotowała przychody w wysokości 1,492 mld euro w roku obrotowym zakończonym 30 września 2023 r. Oznacza to ich 20-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przeczytaj również: Popularna sieć odzieżowa zmniejsza ilość salonów, notując jednoczesne wzrosty

Wyniki finansowe marki Birkenstock

20-proc. wzrost przychodów marki przypisuje się 6-proc. wzrostowi liczby sprzedanych jednostek oraz 14-proc. wzrostowi średniej ceny sprzedaży. W omawianym okresie kanały sprzedaży bezpośredniej Birkenstock rozszerzyły się, co zostało wzmocnione 29-proc. wzrostem przychodów DTC przy stałej walucie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników finansowych za rok fiskalny 2023. Miniony rok był najbardziej udanym w naszej 250-letniej tradycji. To czas naszego wejścia na giełdę. Dzisiaj wiemy, że jako firma produkująca wkładki do butów z unikalnym modelem biznesowym i sprawdzonym modelem dystrybucji, oferujemy produkt, który ma cel i który jest odporny na krótkoterminowe trendy rynkowe lub modowe! Zaspokajamy pierwotną ludzką potrzebę. Chodzenia zgodnego z naturą – powiedział Oliver Reichert, dyrektor generalny Birkenstock Group.

Przeczytaj również: Pierwsza praca w modzie. Poradnik tworzenia CV i listu motywacyjnego dla osób bez doświadczenia zawodowego

W 2023 roku fiskalnym marża zysku brutto Birkenstock poprawiła się o 180 punktów bazowych do 62,1 proc., podczas gdy skorygowana marża zysku brutto odnotowała niewielki spadek o 20 punktów bazowych do 62,1 proc. Zysk netto spadł jednak do 75 mln euro z 187 mln euro, a zysk na akcję (EPS) spadł do 0,41 euro z 1,02 euro. Skorygowany zysk netto wykazał pozytywny trend, rosnąc do 207 mln euro ze 175 mln euro. Skorygowana EBITDA wzrosła o 11 proc. do 483 mln euro, choć skorygowana marża EBITDA spadła nieznacznie do 32,4 proc. z 35,0 proc.

Na poziomie regionalnym wszystkie segmenty przyczyniły się do pozytywnego rozwoju przychodów Birkenstock. Region obu Ameryk był liderem z 21-proc. wzrostem przychodów w ujęciu sprawozdawczym i 20-proc. w ujęciu stałowalutowym. Europa zapewniła 18-proc. wzrost przychodów zarówno w ujęciu raportowanym, jak i w stałej walucie. Region Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki wykazał najwyższe stopy wzrostu wynoszące 24 proc. w ujęciu sprawozdawczym i 27 proc. w ujęciu stałowalutowym.

Przeczytaj również: Najmodniejsze sukienki na Walentynki 2024: TOP 5

Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES