100% dofinansowania na studia podyplomowe, Jak je zdobyć?

2394

Edukacja z zakresu prawa i biznesu mody jest w końcu możliwa dzięki programowi na Uczelni Łazarskiego. Teraz może być nawet darmowa, jeśli złożysz wniosek o jej dofinansowanie.

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, Twój pracodawca może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone np. na dofinansowanie studiów podyplomowych. 

Program dofinansowania edukacji jest realizowany od kilku lat i będzie kontynuowany również w 2018 roku— Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił już priorytety na 2018 rok. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Co warto zrobić już dziś? Przede wszystkim porozmawiać z pracodawcą czy zechce Cię wesprzeć w tym programie i wysłać aplikację do Urzędu Pracy. W ubiegłym roku środki na dofinansowanie studiów podyplomowych zostały rozdysponowane w ciągu zaledwie kilku pierwszych tygodni roku, a więc nie zwlekaj. Skontaktuj się z Twoim Urzędem Pracy i dowiedz się jakie dokumenty są wymagane oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby studiować za darmo. Nabór na studia „Prawo i Zarządzanie w sektorze mody” ruszą już wiosną. Szczegóły programu dofinansowania z roku 2017 znajdziecie poniżej.

>>> Studiuj „Prawo i Zarządzanie w sektorze mody” na Uczelni Łazarskiego — PROGRAM


Środki KFS na studia podyplomowe i MBA

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć między innymi na: studia podyplomowe lub MBA, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Daty składania wniosków w poszczególnych powiatach nie zostały jeszcze opublikowane. Sądzimy, że będzie to na początku roku 2018. Jeśli są Państwo zdecydowani aplikować o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wkrótce podamy szczegóły i opublikujemy formularz zgłoszeniowy. Uczelnia Łazarskiego zagwarantuje również wsparcie w aplikowaniu o środki z KFS na dofinansowanie studiów.

Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo mailowo odpowiedź, czy mają Państwo szansę aplikowania o środki z KFS w 2018 roku (zostanie to np. sprawdzone na podstawie listy zawodów deficytowych w danym powiecie i innych przesłanek). Jeśli otrzymacie Państwo potwierdzenie, jednocześnie przysłany do Państwa zostanie (do wypełnienie) formularz, na podstawie którego pomożemy Państwu wypełnić dokumentację aplikacyjną. Dokumentacja zostanie Państwu przesłana wtedy, kiedy właściwy miejscowo Państwa pracodawcy Urząd Pracy ogłosi termin składania wniosków o dofinansowanie z KFS. Po Państwa stronie pozostanie wydrukowanie dokumentów (ew. uzupełnienie), zapewnienie podpisów i złożenie w Urzędzie Pracy. Prosimy zacząć od uzyskania zgody pracodawcy na wnioskowanie o środki.

W poprzednich latach naszym studentom udało się pozyskać środki na dofinansowanie studiów, czego i Państwu życzymy.