noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Spółka Solar opublikowała miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień bieżącego roku. Kwota liczona w milionach.

Przychody spółki Solar za sierpień 2023 – czy jest wzrost?

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Spółka Solar opublikowała miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień bieżącego roku. Kwotę liczono w milionach. Jej wartość okazała się zbliżona do zeszłorocznej.

Zarząd spółki Solar poinformował o osiągniętych w sierpniu 2023 roku skonsolidowanych nieaudytowanych przychodach ze sprzedaży, które jak podano zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ich wysokość wyniosła 11,1 mln zł (kwota bliźniacza do zeszłorocznej). W tym uwzględniono 9,3 mln zł ze sprzedaży realizowanej w salonach, outletach i zaewidencjonowanych sklepach franczyzy depozytowej spółki.

Spółka Solar zarządza siecią ponad 60 salonów własnych. Posiada również 16 placówek franczyzowych oraz 49 sklepów partnerskich. Marka ma również 11 partnerów zagranicznych oraz 1 placówkę w Niemczech.

Przeczytaj również: Polscy projektanci na NYFW. „Od razu po pokazie dostaliśmy zapytania od agentów i kupców z USA”

Solar na GPW

Spółka Solar zrobiła krok wstecz. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jej akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki. Uchwała weszła w życie 31 sierpnia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Przeczytaj również: Przerażające wyniki kontroli okularów przeciwsłonecznych. Posypią się kary

Zdjęcie główne: mat. prasowy

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES