noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Kolejny rekordowy kwartał – Grupa CCC zamyka Q3 2021 najwyższą 
w historii sprzedażą i dwucyfrową rentownością EBITDA

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Grupa CCC zamyka trzeci kwartał roku obrotowego 2021 (sierpień-październik) najwyższą w historii sprzedażą kwartalną, tj. 2,1 mld PLN (+28% rdr). Osiągnięty wynik to efekt wysokiej sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej wszystkich szyldów Spółki, w tym udanej akcji Back-to-School. Grupa z sukcesem kontynuowała rozwój sieci HalfPrice w Polsce i zagranicą. Koncept ten odnotował ponad dwukrotnie większe przychody niż kwartał wcześniej. Ponownie wzrósł udział kanału e-commerce w przychodach Spółki, który dziś stanowi już 45% sprzedaży.

Modne produkty, będące odpowiedzią na światowe trendy, bardzo dobre przygotowanie operacji sprzedażowych w całej Grupie, dobre zatowarowanie oraz nowoczesna, realizowana w modelu 360 stopni komunikacja z klientem, zaprocentowały. Nie zatrzymujemy się – pracujemy nad rozszerzeniem oferty produktowej oraz rozwojem modelu omnichannelowej sprzedaży. Naszą ambicją jest zapewnienie najlepszej oferty wszystkim klientom, niezależnie od miejsca, w którym dokonują zakupu – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021 (sierpień-październik) sprzedaż Grupy CCC wyniosła 2,1 mld PLN – co stanowi wzrost o 28% rdr, a także poprawę w stosunku do Q3’19 (+41%). Wysoki przychód osiągnęły wszystkie szyldy Spółki, w tym najnowszy koncept – HalfPrice. W minionym kwartale zanotował sprzedaż na poziomie 82 mln PLN, czyli ponad dwa razy wyższą niż w okresie maj-lipiec br. Sieć sklepów stacjonarnych w kategorii off-price obecna jest dziś w Polsce, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Pod koniec roku marka pojawi się także w Chorwacji, a w listopadzie zadebiutuje w kanale online.

Wysoka dostępność towaru oraz odpowiedzialna polityka cenowa i rabatowa Grupy przełożyły się na poprawę marży brutto (5,3 p.p. rdr). Spółka utrzymała także wysoką dyscyplinę kosztową – kontrolowany wzrost w tym obszarze wynikał głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce (wzrost przychodów online o 49% rdr) oraz szybkiego rozwoju sieci HalfPrice (otwarcie 13 salonów w Q3, zaawansowane prace dotyczące startu e-commerce), które mają charakter inwestycji w jeszcze lesze wyniki w przyszłości. W związku z tym, kolejny kwartał z rzędu, Grupa CCC osiągnęła dwucyfrową rentowność EBITDA, tj. 11%. Od sierpnia do października br. Spółka wypracowała zysk EBITDA na poziomie 226 mln PLN (+55% rdr).

– Wysokie dynamiki sprzedaży w sieci detalicznej i e-commerce oraz dwucyfrowa rentowność EBITDA to rezultat, z którego jesteśmy zadowoleni. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową w kanale tradycyjnym, a w obszarze e-commerce oraz off-price inwestujemy zgodnie ze strategią – mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.  

Dalsze umacnianie segmentu e-commerce

W trzecim kwartale 2021 Grupa CCC utrzymała wysoką dynamikę sprzedaży e-commerce. Udział tego kanału w przychodach wzrósł o 6,6 p.p. do poziomu 45%. 

Grupa eobuwie.pl trwale wzmacnia swoją pozycję na rynku e-commerce w branży fashion. Przychody Spółki we wspomnianym okresie były wyższe o 44% rdr, przy czym samo eobuwie.pl wypracowało sprzedaż w wysokości 699 mln PLN (+37% rdr), a MODIVO 123 mln PLN (+113% rdr – dynamika jeszcze wyższa niż w ubiegłym kwartale). Udział sprzedaży tej platformy w Grupie eobuwie.pl wyniósł już 15% (+3 p.p. kdk). 

Marża brutto Grupy eobuwie.pl istotnie wzrosła, osiągając poziom 45,3% (+1,6 p.p. rdr). Dynamika kosztów w trzecim kwartale była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Rentowność EBITDA Grupy eobuwie.pl osiągnęła 8,5% – zgodnie z celami strategii GO.22 (narastająco marża EBITDA powyżej 8,5%).

– Grupa eobuwie.pl rośnie w siłę zarówno w Polsce, jak i na kluczowych dla jej działalności rynkach europejskich. To efekt koncentracji na kliencie i jego potrzebach. Znamy oczekiwania konsumentów i wdrażamy rozwiązania dostosowane do ich stylu zakupów oraz przyzwyczajeń. Dzięki temu liczba naszych klientów przekroczyła 8 mln i rośnie w dwucyfrowym tempie.  W trzecim kwartale wprowadziliśmy dla naszych klientów między innymi takie udogodnienia jak 100 dni na darmowy zwrot w 12 krajach oraz dostęp do esize.me w aplikacji mobilnej na 4 kolejnych rynkach – mówi Damian Zapłata, Prezes Zarządu eobuwie.pl. – Konsekwentnie kontynuujemy rozwój w obranym kierunku.

Dobre wyniki sprzedażowe w okresie od sierpnia do października br. osiągnęły także pozostałe platformy online Grupy. CCC.eu rosło w tempie 54% rdr i stanowiło już 13% udziałów w segmencie CCC (+2,9 p.p. rdr). Przychody DeeZee wzrosły o 3 mln PLN rdr (+17%) – ich dynamika była pod wpływem m.in. realizowanych inwestycji w zmianę procesów logistycznych, w tym uruchomienia nowego systemu ERP. 

Omnichannelowy ekosystem i aktualizacja strategii

Mocny segment e-commerce stanowi fundament wielokanałowego modelu sprzedaży. W jego ramach Grupa CCC cyfryzuje sieć stacjonarną i wprowadza innowacyjne rozwiązania łączące kanały online i offline. Po testowym wdrożeniu w około 200 sklepach, Spółka rozszerzyła dostępność e-kiosków, na blisko 750 punktów w Europie Środkowej. Dzięki nim klienci salonów otrzymali dostęp do bogatej oferty online. Co więcej, CCC jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie wprowadziła płatności odroczone w sklepach stacjonarnych. Dzięki usłudze PayPo, klienci mogą zabrać buty do domu i zapłacić za nie po 30 dniach. W nadchodzących kwartałach Spółka planuje wprowadzić również kolejne rozwiązania polepszające doświadczenia zakupowe. Będzie to m.in. system OMS, który pozwoli na zintegrowanie zapasu sklepowego z zapasem w centralnym magazynie e-commerce. Zwiększy to dostępność produktów oraz usprawni wysyłki zakupów online bezpośrednio ze sklepów.

Jednocześnie, Grupa CCC finalizuje proces rewizji strategii GO.22, której szczegóły zostaną zaprezentowane w listopadzie. To odpowiedź na dynamiczny rozwój Grupy w szybko ewoluującym otoczeniu rynkowym.

>>> Przeczytaj również: Zalando kontynuuje realizację strategii i notuje mocny trzeci kwartał

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES