Coccodrillo notuje wzrost przychodów

126
źródło: dlahandlu.pl

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo, której działalność skupia się wokół mody dla dzieci i młodzieży, ujawniła najnowsze wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły w I kwartale 2018 roku do poziomu 63,03 mln zł wobec wyniku 55,60 mln zł w roku ubiegłym. EBIDTA ukształtowała się ma poziomie 2,26 mln zł.

Przedstawiciele Grupy, w skład której na koniec marca 2018 r. wchodziło 499 punktów handlowych pod szyldem Coccodrillo (w tym 244 sklepy w Polsce, 142 w innych państwa UE oraz 113 – poza Unią) spodziewają się poprawy wyników wraz z nadchodzącymi miesiącami.

Jak wskazuje Marek Dworczak, prezes Grupy – „Charakterystyką naszej działalności jest sezonowość sprzedaży, która znacząco wpływa na osiągane wyniki. Ze względu na to spodziewamy się poprawy wyniku netto w przyszłych miesiącach i osiągnięcie podobnych lub jeszcze wyższych rezultatów pod koniec kolejnych okresów sprawozdawczych.”

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku Grupa, zanotowała stratę na wyniku netto w wysokości 0,31 mln zł wobec zysku na poziomie 0.92 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w omawianym okresie wyniósł 1,12 mln i spadł o ok. 56% w porównaniu do roku 2017.
W maju br. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z wyniku roku 2017 w wysokości 6,05 mln zł. Oznacza to, że CDRL S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 zł za akcję.

W I kwartale 2018 roku CDRL wypracowała jednostkowo 51,40 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 8.6% i 27% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 0,32 mln zł i był niższy niż ten, zanotowany w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

>>> Przeczytaj również: LPP z dużym wzrostem sprzedaży i wielkimi planami na 2018 rok