Career Monday: Dlaczego w pracy często czujemy się samotni?

248
Źródło: www.harpersbazaar.com

Poczucie przynależności stanowi jedną z głównych, podstawowych potrzeb każdego z nas – także w miejscu pracy. Pracownicy pragną mieć poczucie dążenia do wspólnego celu, akceptacji innych i wpływu na wspólnie podejmowane decyzje. Czy coraz częściej jesteśmy w pracy samotni? I jakie znaleźć na tą samotność rozwiązanie?

Cyfrowe relacje

W dobie cyfrowej rewolucji nawiązywanie relacji stało się wyzwaniem, co z kolei negatywnie wpływa na problem osamotnienia i poczucia wykluczenia w pracy. Pracownicy mają coraz szerszy dostęp do cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, a obserwacje trendów rynkowych pokazują, że wiele osób wręcz preferuje komunikację ze współpracownikami za pomocą technologii niż twarzą w twarz.

Okazuje się, że pracownik możne czuć się tak samo osamotniony pracując z domu pięć dni w tygodniu, co przebywając w biurze wypełnionym ludźmi. Jak pokazują badania Wharton School of Business, cytowane na łamach Hays Journal 17, podatność na osamotnienie nie jest uzależniona od wieku lub płci, ale wynika z perspektywy i poglądów danego pracownika. Dodatkowo, aby zbudować poczucie przynależności, zatrudniony nie potrzebuje grona przyjaciół w biurze – wystarczy jeden współpracownik, z którym łączy go bliższa więź.

Mimo że rozwój technologiczny może wydawać się zagrożeniem dla budowania wspólnoty w firmie, to rolą przełożonych jest stworzenie atmosfery zachęcającej do dialogu i współpracy. Kadra menedżerska coraz częściej posługuje się cyfrowymi środkami komunikacji. Bezpośrednie rozmowy twarzą w twarz dla wielu zatrudnionych – szczególnie tych z najmłodszych pokoleń na rynku  – stanowią wyzwanie.

Atmosfera – kluczowy składnik dobrej pracy

Budowanie dobrej atmosfery w pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy. Jak pokazuje badanie przedstawione na łamach „Raportu płacowego Hays 2019”, złe relacje z przełożonym i współpracownikami są powodem do zmiany pracy dla 31% pracowników.

Jednocześnie jak wynika z badań Hays Poland, satysfakcja z pracy wynika przede wszystkim z dobrej atmosfery i pozytywnych relacji. – Aby budować zdrowe relacje oraz motywującą atmosferę w zespole, należy respektować proste zasady, takie jak wzajemny szacunek, uczciwość czy tolerancja. Współpraca i zaufanie są źródłem dobrej energii i decydują o poczuciu zadowolenia oraz efektywności. Szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni i pracują wydajniej – uważa Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.

Kadra zarządzająca i działy HR powinny mieć świadomość, że pracownicy w rosnącym stopniu od życia zawodowego oczekują czegoś więcej niż atrakcyjne wynagrodzenie i ciekawe wyzwania. Chcą pracować w zdrowym środowisku, w którym mogą liczyć na wsparcie oraz mieć poczucie przynależności i sprawczości – komentuje Agnieszka Czarnecka z Hays Poland – Budowanie dobrej atmosfery w firmie przestaje być miłym dodatkiem do atrakcyjnej oferty pracy, a staje się jednym z filarów dobrego miejsca pracy. Dbanie o komfort psychiczny pracowników powinno być jednym z kluczowych założeń strategii HR – dodaje.

Rozwiązanie na samotność

Od czego zatem zacząć prace nad rozwiązaniem problemu osamotnienia w miejscu pracy? Zdaniem Agnieszki Czarneckiej z Hays Poland, pierwszym etapem powinno być zbudowanie wspierającej kultury organizacyjnej, która jest otwarta na różnorodność i akceptuje różnice w poglądach i potrzebach jednostek.

Pracownicy powinni mieć wolność decydowania o tym, co jest dla nich lepsze – praca w dużym i dynamicznym zespole, w pojedynkę, czy połączenie tych dwóch opcji. Istotnym jest, aby technologie motywowały pracowników do pogłębiania relacji ze współpracownikami, a nie zachęcały do ograniczania bezpośredniego kontaktu – dodaje.

Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie pracownikom przestrzeni, w których mogą się spontanicznie spotykać i integrować, np. jadalnia, strefy relaksu czy ruchome biurka. Kolejną zalecaną praktyką jest organizowanie spotkań, w których uczestniczą wszyscy pracownicy firmy lub przynajmniej jednego biura. Wspiera to budowanie poczucia wspólnoty, szczególnie gdy jest połączone z przedstawieniem wspólnych sukcesów lub ma na celu zebranie opinii i pomysłów pracowników.

Podstawowym działaniem każdego pracodawcy powinno być także wykształcenie wśród kadry menedżerskiej empatycznej postawy oraz umiejętności rozpoznawania, kiedy pracownicy zmagają się z osamotnieniem. Oznaką może być niższa efektywność, zdystansowanie oraz brak zaangażowania w społeczny aspekt pracy – unikanie rozmów wykraczających poza tematy związane z pracą i wydarzeń  integracyjnych.

Rozwiązanie problemu odosobnienia w miejscu pracy to stawianie na pierwszym miejscu samopoczucia i satysfakcji pracowników. Włączanie ich w różne grupy – projektowe, ale też wspólnych zainteresowań i poglądów – sprawia, że są bardziej zaangażowani, odczuwają większy komfort, a w biurze pełnym ludzi, nie czują się samotni.

Przeczytaj również: Career Monday: Co motywuje nas do pracy?