noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Właściciel takich bandów, jak Zegna i Thom Browne poinformował o wynikach finansowych za trzeci kwartał bieżącego roku. W omawianym okresie grupa odnotowała solidny wzrost, zwiększając przychody o 20,8 proc. względem danych z roku ubiegłego.

Zysk grupy Zegna wzrósł o 148 procent! Europejczycy nie boją się wydawać

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Włoska grupa, posiadająca w swoim portfolio luksusowe marki z męską odzieżą, ogłosiła rekordowe wyniki za pierwszą połowę bieżącego roku. Jak podano, za ich poziom w szczególności odpowiadały dwa duże rynki – europejski oraz amerykański.

Grupa Zegna – dane finansowe za pierwsze półrocze

W pierwszej połowie roku grupa Zegna wypracowała sprzedaż na poziomie 903 mln euro. Oznacza to jej wzrost o 23,9 proc. (rdr). Naszą uwagę najbardziej przykuł, jednak zysk netto (zysk po odliczeniu wszystkich kosztów, podatków i innych opłat, które podmiot musi ponieść, chcąc wygenerować przychody). W odniesieniu do roku ubiegłego wzrósł on aż o 148 proc. do 52,1 mln euro. W omawianym okresie EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) grupy wyniósł 119,9 mln euro, przewyższając zeszłoroczny o 45 proc.

Notowana na nowojorskiej giełdzie grupa w pierwszej połowie roku odnotowała marżę netto (czyli miarę dochodowości podmiotu, którą można przedstawić jako pomniejszenie całkowitych przychodów o koszty sprzedaży, koszty operacyjne, odsetki, podatki i spłaty ewentualnego zadłużenia) w wysokości 5,8 proc. Jej poziom sprzed dwunastu miesięcy wynosił 2,9 proc. W omawianym okresie marża operacyjna (wskaźnik rentowności oznaczający udział zysku w przychodach ze sprzedaży) wzrosła rok do roku o 200 punktów bazowych do 13,3 proc.

Przeczytaj również: Sprzedaż właściciela Zary wzrosła o 16,6 proc. Co ją napędzało?

Zegna – flagowa marka grupy

Kierowana przez Alessandro Sartoriego marka Zegna odnotowała w pierwszych sześciu miesiącach roku sprzedaż w wysokości 651 mln euro (+17,9 proc.). Zysk operacyjny producenta luksusowego obuwia wyniósł 100,5 mln euro (+47,8 proc.), natomiast marża na sprzedaży całkowitej 15,4 proc. Półroczne wyniki Zegny napędzane były wyższą sprzedażą, repozycjonowaniem cen i wyraźną poprawą produktywności w sklepach. To wszystko miało miejsce przy lepszej absorpcji stałych kosztów przemysłowych w łańcuchu dostaw. Te elementy z pewnością zrównoważyły wzrost kosztów personelu, marketingu oraz reklamy,

Thom Browne – wyniki finansowe marki

Kolejną marką należącą do grupy Zegna jest Thom Browne. W pierwszym półroczu osiągnął on sprzedaż na poziomie 207,9 mln euro (+11,9 proc. rdr). Jego zysk operacyjny wyniósł 31,5 mln euro. Marża omawianej marki zmalała w ciągu roku z 17 proc. do 15,2 proc. Aczkolwiek było to związane z kosztami poniesionymi przez podmiot w związku z jego ekspansją detaliczną, otwarciem trzynastu bezpośrednio obsługiwanych sklepów.

Wyniki na poszczególnych rynkach

Jestem szczególnie zadowolony z wyjątkowych wyników wypracowanych w Stanach Zjednoczonych oraz regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Ponadto ze znaczącego postępu w stałym zwiększaniu rentowności – powiedział Ermenegildo „Gildo” Zegna, dyrektor generalny grupy Zegna. Dodał on, że czuje szczególną radość związaną „ze wzrostem w Stanach Zjednoczonych i Europie”, podczas gdy „w Chinach obserwuje bardzo ostrożne ożywienie”.

W okresie pod początku stycznia do końca czerwca 2023 roku sprzedaż grupy Zegna wzrosła o 28,9 proc. w Ameryce Północnej (do 174,3 mln euro) oraz o 23,8 proc. w regionie EMEA (do 322,6 mln euro). W regionie Azji i Pacyfiku wynik sprzedażowy poprawił się względem zeszłego roku o 22 proc., natomiast w Chinach o 24,1 proc.

Przeczytaj również: 7 największych spółek modowych na świecie. Kogo warto obserwować?

Zdjęcie główne: instagram.com

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES