noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
W dwunastym miesiącu ubiegłego roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,1 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła ona o 38,9 proc., informuje PAP Biznes.

Właściciel salonów Tatuum trafi na giełdę? Spółka zrobiła ważny krok

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Spółka KAN, właściciel sieci salonów marki Tatuum – poinformowała o najświeższych ruchach dotyczących jej giełdowych aspiracji. Ponadto pochwaliła się dobrymi wynikami sprzedażowymi wypracowanymi w 2023 roku.

Przeczytaj również: Portal pracy Fashion Biznes. Profesjonalny serwis dla pracodawców i poszukujących pracy w modzie

Właściciel Tatuum bliżej IPO? Najnowsze doniesienia

Od miesięcy w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o aspiracjach giełdowych właściciela salonów Tatuum. Najnowsze z nich sugerują jakoby podmiot znacząco przybliżył się do realizacji tego celu. Oficjalnie źródła donoszą o podpisaniu przez spółkę w styczniu 2024 roku aneksu do Warunków Emisji Obligacji serii C objętych przez Noble Fund Private DEBT Fundusz Inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A. zmieniający wartości weryfikowanych kowenantów finansowych, których to weryfikacja rozpoczęła się w grudniu zeszłego roku.

Obecnie spółka jest na etapie oczekiwania na rejestrację w KRS informacji o przekształceniu w spółkę akcyjną na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 19 grudnia 2023 r. Przypomnijmy, że już pod koniec 2020 roku Paweł Kapłon, prezes zarządu KAN, powiedział w rozmowie z PAP o planie doprowadzenia właściciela salonów Tatuum do pierwszej ofery publicznej.

Spółka Solar opublikowała miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień bieżącego roku. Kwota liczona w milionach.

Przeczytaj również: Zmiany w zarządzie VRG. Mateusz Kolański na czele spółki

Właściciel Tatuum notuje udany 2023. Znamy wyniki finansowe

Właściciel sieci sklepów Tatuum w 2023 roku wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 290.792.910,76 zł. Jego zysk netto to 23.399.334,45 zł. Wskaźnik EBITDA za omawiany okres wyniósł 25.993.231,75 zł, natomiast rentowność operacyjna 7,5 proc. Na koniec roku spółka KAN zatrudniała 520 osób. Podkreślmy, że w 2022 r. przychody ze sprzedaży omawianego podmiotu osiągnęły poziom 245.464.976,03 zł. Jego rachunek wykazał wtedy stratę netto w wysokości 6.877.581,22 zł.

Zdjęcie główne: mat. prasowy

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES