noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia działa już 5 lat. Co udało jej się osiągnąć do tej pory?

REKLAMA
noSlotData

Branża mody się rozwija. Duży wkład w jej modernizację i ewolucję ma bez wątpienia Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia, która już od 5 lat działa nad poprawą jakości edukacji i wizerunku mody w Polsce. Jakie innowacje i zmiany branża może zawdzięczać Radzie?

5 lat Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia – czym zajmuje się Rada?

Warto zacząć od tego, czym w ogóle zajmuje się wspomniana Rada. Jej celem jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych. Mowa tu zarówno o obszarze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Przedsiębiorstwa mają realnie wpływać na kształt programów nauczania i oferty szkoleniowej tak aby była ona dostosowana do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, aby kadra trafiająca do firm  miała oczekiwane kwalifikacje i kompetencje.

Między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami podpisywane są porozumienia, dzięki którym uczniowie i studenci mają szansę na odbycie praktyk, a tym samym realną naukę zawodu i rozwój

– tłumaczy Aleksandra Krysiak, przewodnicząca Rady.

To jednak nie wszystko. Kolejnym celem Rady jest również budowanie partnerstwa przedsiębiorstw z branży z instytucjami rynku pracy. Rada powstała w 2016 roku, a jej działalność ma zakończyć się w połowie 2023 roku. 

Działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia – dotychczasowe osiągnięcia

Przez 5 lat pracy, Radzie udało się wiele dokonać  i wprowadzić w branży realne zmiany. Do sukcesów zaliczyć można choćby nawiązanie owocnych kontaktów między szkołami a przedsiębiorstwami, co umożliwi budowanie sektorowego kapitału ludzkiego na wysokim poziomie. Rada  przyczyniła się do  powstania Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Rada doprowadziła do  zmian w programach nauczania, a także  doprowadziła do wprowadzenia nowego nowego  kierunku kształcenia, jakim jest stylista przemysłu mody. Jak wyjaśniła mi Aleksandra Krysiak, chwytliwa  nazwa  ma wpłynąć na sposób postrzegania i zawodu, a co za tym idzie – zachęcić młodych ludzi do kształcenia w tym kierunku.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat plany Rady zostały nieco zweryfikowane przez panującą pandemię. Nie oznacza to jednak, że nie realizowała ona swoich założeń.

Spotkania i szkolenia, mające pierwotnie odbywać się stacjonarnie, zostały przeniesione do świata online. Nie zatrzymaliśmy działań, ale zmieniliśmy ich formę, dostosowując się do niespodziewanych realiów – mówi Aleksandra Krysiak. – Kojarzyliśmy odbiorców z dostawcami, ponieważ dotychczasowe łańcuchy dostaw z oczywistych względów nie działały jak zwykle, były porwane. Monitorowaliśmy pracę przedsiębiorstw, zbieraliśmy informacje o sytuacji , sprawdzaliśmy  portfele zamówień, obłożenie mocy produkcyjnych, zasoby pracowników, informacje raportowaliśmy do Rzecznika MŚP i Ministerstw. Weryfikowaliśmy również skuteczność tarcz antykryzysowych. Niestety zostaliśmy uwzględnieni jedynie w pierwszej z nich – dodaje

Inne działania Rady i otrzymywane wsparcie

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogły i mogą cieszyć się w sumie ponad dziewięcioma milionami dofinansowania, otrzymanymi od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację szkoleń sektorowych. Dzięki rekomendacjom  Rady dla sektora zostały uruchomione  dwa programy szkoleniowe „Przepis na sukces, kompetencje szyte na miarę – MODA I i MODA II”, które otrzymały dofinansowanie  ze  środków pomocowych UE

Warto również wspomnieć, że Rada jest sygnatariuszem Pact for Skills for TLCF  programu stworzonego przez Euratex Europejską Konfederację Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, reprezentującą europejski przemysł tekstylno-odzieżowy i mającą  na celu tworzenie korzystnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora tekstylno-odzieżowego  w UE. Dzięki  działaniom wszystkich partnerów UE już w najbliższym czasie, fundusze UE przeznaczone na rozwój Kapitału Ludzkiego będą dostępne dla  wszystkich europejskich  przedsiębiorstw w tym polskich.

Działania Rady mają wspierać sektor w budowaniu przewag konkurencyjnych w ramach rynków globalnych. Mówiąc o skracaniu łańcuchów dostaw i odbudowie produkcji sektorowej w Europie, Polska ma wielką szansę umacniać swoją pozycję i budować nowe powiązania bowiem jest jednym z nielicznych państw w Europie gdzie jeszcze utrzymano pełną produkcję i gdzie można mówić jeszcze o pewnej niezależności od rynków azjatyckich.

Przed Radą kolejne miesiące intensywnej pracy, dzięki której biznes modowy w Polsce ma szansę wejść na kolejny poziom, a sam kraj stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym – z perspektywy biznesowej – międzynarodowym rynkiem.

>>> Przeczytaj również: Największe trendy ślubne 2022 roku! Sprawdź, co jest na topie w tym sezonie

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi

biznes

moda

REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES