noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
W sierpniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6502,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca malejąc o 0,2 proc. oraz pozostając na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. W przypadku przeciętnego wynagrodzenia zaobserwowano 11,9-proc. wzrost do kwoty 7368,97 zł brutto, podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – sierpień 2023

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

W sierpniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6502,1 tys. etatów. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmalało ono o 0,2 proc. W przypadku przeciętnego wynagrodzenia zaobserwowano rok do roku 11,9-proc. wzrost do kwoty 7368,97 zł brutto.

Na wstępie przeanalizujmy, jakie podmioty zaliczają się do sektora przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez GUS będą to firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników, prowadzące swoje działalności w szczegółowo wymienionych kategoriach. Jedną z nich jest „handel hurtowy i detaliczny”.

Przeczytaj również: Prezes UOKiK nałożył ponad 100 tys. zł kary na polskiego pośrednika udającego sprzedawcę

Rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw – sierpień 2023

Jak podaje GUS, w sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do tego odnotowanego w lipcu 2023 r. o 0,2 proc., podczas gdy w siódmym miesiącu 2023 r. względem czerwca 2023 r. pozostało na zbliżonym poziomie. W skali roku (sierpień 2023 r. do sierpnia 2022 r.) odnotowano podobny poziom przeciętnego zatrudnienia.

W sierpniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się nominalnie w stosunku do lipca 2023 r. o 1,6 proc. Spadek ten spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu. Między innymi nagród i premii uznaniowych, motywacyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Największy nominalny spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 30,5 proc.) oraz w sekcji „górnictwo i wydobywanie” (o 24,2 proc.). Najniższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sierpniu 2023 r. wystąpiła w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia (5417,76 zł), a najwyższa w sekcji „informacja i komunikacja” (12212,03 zł). W skali roku (sierpień 2023 r. do sierpnia 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 11,9 proc.

Przeczytaj również: Polscy konsumenci w lepszych nastrojach – wrzesień 2023

Dane z pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. (narastająco) w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. nominalnie wzrosło o 12,2 proc. Wzrost wystąpił we wszystkich sekcjach PKD. Jak zauważa GUS, wahał się on od 7,0 proc. w sekcji „budownictwo” do 16,7 proc. w sekcji „transport i gospodarka magazynowa”. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „informacja i komunikacja” (12496,53 zł). Najniższe w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia (5314,31 zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw od stycznia 2021 roku do sierpnia 2023 roku

Źródło danych GUS

Przeczytaj również: Polska chce zakazu importu diamentów z Rosji

Materiał: Źródło danych GUS, Zdjęcie główne: Pexels

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES