noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Czy ChatGPT stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa

ChatGPT zagrożeniem? Oto jak poszczególne kraje regulują działalność AI

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Gwałtowny rozwój technologii AI poprzez zainicjowanie m. in. ChatGPT Microsoft nie obeszły się bez echa nie tylko wśród samych użytkowników narzędzi, ale także w świecie międzynarodowej polityki. Oto jakie kroki podejmują krajowe władze w związku z regulowaniem działalności technologii sztucznej inteligencji.

Unia Europejska i kraje unijne wobec AI

W czerwcu zainicjowano zmiany w projekcie unijnej ustawy o sztucznej inteligencji – wszystkie szczegóły z tym związane muszą być najpierw ustalane z krajami UE, zanim projekt stanie się oficjalnym aktem prawnym. Wśród największych potencjalnych problemów władze unijne widzą narzędzie do rozpoznawania twarzy i oceną biometryczną – niektóre organy prawne są za całkowitym ich zakazem, podczas gdy kraje unijne chcą wdrożyć specjalne dla nich wyjątki ze względu bezpieczeństwa narodowego.

FRANCJA

Organ typu privacy watchdog – CNIL bada skargi dotyczące potencjalnego naruszenia danych przez AI, a wszystko w związku z chwilowym zablokowaniem dostępu do ChatGPT we Włoszech. Parlament Francji zaakceptował już wykorzystanie AI do nadzorowania wydarzenia Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu.

WŁOCHY

Włoskie władze skupiają się na analizie ewentualnych naruszeń AI. ChatGPT został tymczasowo zablokowany we Włoszech z powodu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa danych, jednak w kwietniu dostęp został przywrócony.

HISZPANIA

Hiszpania zainicjowała wstępne śledztwo dotyczące potencjalnych naruszeń danych przez ChatGPT, a krajowe władze poprosiły o wsparcie w tej ocenie organy unijne.

Kraje poza UE i Europą: jak patrzą na AI?

WIELKA BRYTANIA

W planach jest gruntowne zbadanie i przeanalizowanie wpływu AI na konsumentów, przedsiębiorstwa i gospodarkę ogólnie przez instytucję The Financial Conduct Authority.

JAPONIA

Japonia planuje wprowadzić regulacje z końcem 2023 roku. Mają one być zbliżone do tych panujących w USA, a więc znacznie łagodniejsze niż te wprowadzone w UE. Docelowo AI ma wspomóc rozwój gospodarczy kraju. Ponadto OpenAI zostało już ostrzeżone, by nie zbierać wrażliwych danych bez zgody samych użytkowników.

CHINY

Wprowadzone regulacje tymczasowe nakładają na dostawców usług AI obowiązek przeprowadzania regularnych ocen dotyczących bezpieczeństwa oraz procedur składania algorytmów. Władze Chin zaproponowały je w kwietniu i wdrożyły w lipcu.

STANY ZJEDNOCZONE

Sędzia Judge Beryl Howell z Washington D.C. zarządził w sierpniu, że prace artystyczne wykonane w pełni przez AI – bez ingerencji człowieka – nie mogą być objęte prawami autorskimi w USA. Dodatkowo amerykańska komisja handlowa FTC ruszyła ze śledztwem w sprawie OpenAI, a wszystko z powodu potencjalnych naruszeń danych konsumentów.

Jak organizacje ponadpaństwowe regulują AI?

G7

Liderzy podczas spotkania na szczycie – organizowanego w maju w Hiroszimie, Japonii – podkreślili, że należy trzymać rękę na pulsie rozwoju AI. Zaangażowani ministrowie omówili technologię “Hiroshima AI process”, a raporty z jej analizy wpłyną do końca 2023 roku.

ONZ

Sekretarz Generalny ONZ – Antonio Gueterres skierował do Rady Bezpieczeństwa uwagi dotyczące działalności AI. Jego zdaniem to ważna technologia, którą trzeba jednak kontrolować. Według niego jest to technologia egalitarna – taka, która znosi podziały. Jednakże nie można przymykać oczu na potencjalne jej zagrożenia na polu wojskowym i nie tylko, które może spowodować przy niewłaściwym użytkowaniu.

Sekretarz zapowiedział plany zainicjowania osobnego organu doradczego dla AI, który regularnie będzie analizować działanie sztucznej inteligencji i proponować konkretne zmiany w jej działaniu.

Czytaj także: CZY SZTUKĘ GENEROWANĄ PRZEZ AI CHRONIĄ PRAWA AUTORSKIE? ZNAMY ODPOWIEDŹ

Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Tagi
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES