noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

CCC wyróżnione za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

CCC uzyskało rating „A” przyznawany przez MSCI ESG spółkom, które wyróżniają się swoją działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla CCC to już druga pozytywna rewizja ratingu w ciągu zaledwie dwóch lat. 

Rating „A” stawia CCC w jednym rzędzie ze światowymi liderami branżowymi. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju to dziś oczekiwanie coraz bardziej świadomych klientów i jeden z głównych filarów strategii Grupy CCC GO.22. Rating MSCI ESG jest wymiarem sukcesu Spółki w jej realizacji.

Ambitny cel zdobycia ratingu „A” CCC osiągnęło o rok wcześniej niż pierwotnie zakładało. Spółka konsekwentnie realizuje dalsze działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu, wypełniając cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. 

W ramach indeksu ESG MSCI analizowane są 3 czynniki odpowiedzialności: E (environment) – środowisko, S (society) – społeczeństwo oraz G (governance) – ład korporacyjny. CCC po raz pierwszy pojawiło się w tym zestawieniu w 2018 roku, otrzymując ocenę BB. W 2019 rating został podwyższony do oceny BBB, a pod koniec sierpnia 2020 do oceny A. Skala ocen MSCI odpowiednio od najniższej do najwyższej to: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA. 

W ciągu ostatnich trzech lat systematycznie podwyższamy swoje oceny w ratingach zrównoważonego rozwoju. Wynika to z podejmowanych przez nas realnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz społeczeństwa, a także odpowiedzialnego zarządzania spółką. W tym roku ogłosiliśmy pierwszą kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, w której zobowiązaliśmy się do konkretnych działań. To dziś oczekiwanie inwestorów, pracowników i klientów. To również jasny przekaz dla rynku, bo głównym celem ratingów ESG jest dostarczenie odpowiednich danych niefinansowych pomagających w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A. 

Obecnie 59% spółek z branży na świecie ma ocenę niższą od CCC, a 14% tę samą ocenę na poziomie A, w tym m.in. tacy gracze jak np. Nike czy grupa LVMH (m.in. Louis Vuitton).  

https://www.instagram.com/p/CEwXnRNgkeF/

Strategia zrównoważonego rozwoju jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy CCC na lata 2020-2022 „GO.22”. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa.  

W chwili obecnej 90% odpadów wytwarzanych w ramach działalności poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku. CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do Grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych.  

Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych „Go for 

Nature” oraz zwiększenie do 80% udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu. Zarząd Grupy planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości.  

Choć rating „A” przyznany przez MSCI ESG to z pewnością powód do dumy, to nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że to jedynie przedsmak tego, co chcemy jeszcze zrobić. Naszą ambicją jest przede wszystkim działanie ukierunkowane na realizację celów założonych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Ocena ratingowa nie jest celem samym w sobie, ale w prosty sposób pozwala nam mierzyć postęp i rozliczyć się z interesariuszami z zobowiązań, które wzięliśmy na siebie na drodze odpowiedzialnego biznesu. Na ESG nie patrzymy poprzez pryzmat „kosztu” – wręcz przeciwnie. Upatrujemy w tym szansy, przewagi konkurencyjnej, możliwości wyróżnienia się w oczach klientów. Tym bardziej w świetle ostatnio zachodzących zmian zachowań konsumenckich, w tym rosnącej świadomości ekologicznej klientów. Chcemy sprostać tym wymaganiom. – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A. 

CCC jest także wysoko sklasyfikowane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym, opublikowanym na początku czerwca Rankingu, CCC zdobyło wysokie 2. miejsce w klasyfikacji branżowej (wobec 4. miejsca w 2019 roku) oraz utrzymało 5. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

>>> Przeczytaj również: Kolejne zmiany CSRowe w grupie CCC. DeeZee wprowadza e-paragony, e-faktury i opakowania eko

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Tagi

CCC

retail

REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES