noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Zalando zwiększa transparentność i dzieli się wynikami oceny marek pod kątem zrównoważonego rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Rozpoczynając w październiku 2019 r. realizację strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE, Zalando zobowiązało się do ciągłego podnoszenia swoich standardów etycznych, a do 2023 r. do współpracy tylko z partnerami, którzy są w stanie się do nich dostosować. W związku z tym platforma wprowadziła obowiązek oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dla wszystkich marek sprzedawanych na platformie. W początkowej fazie oceny, skierowanej do marek z pierwszej grupy, Zalando otrzymało informacje na temat zrównoważonego rozwoju od ponad 250 marek za pośrednictwem narzędziaHigg BRM. Partnerzy raportowali o swoich działaniach w 2019 roku. Wyniki wskazują, że marki radzą sobie lepiej wkwestiach społecznych i związanych z prawami człowieka, niż w zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego.

Na podstawie raportu Higg BRM od Sustainable Apparel Coalition (SAC) i Higg Co, Zalando rozpoczęło ocenę ponad 3.000 partnerów, a także marek prywatnych i dąży do stworzenia globalnego standardu pomiaru zrównoważonego rozwoju. Higg BRM jest narzędziem, które zapewnia markom i sprzedawcom detalicznym kompleksowy sposób oceny ich wyników w zakresie aspektów społecznych i środowiskowych, takich jak prawa człowieka, sprawiedliwe wynagrodzenie lub emisja dwutlenku węgla. Po raz pierwszy i wspólnie z SAC i Higg Co, Zalando zebrało porównywalne dane i spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju od swoich marek partnerskich. Wszystko po to, aby zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed branżą zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całego przemysłu.

Zalando dostrzega swoją rolę zarówno jako platformy, jak i marki, dlatego też oceniono Zalando jako grupę. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Zalando są na równi ze średnią w branży, zarówno w sekcji społecznej, jak i środowiskowej. Jako część kolejnych kroków, Zalando uczestniczy obecnie w pilotażowej weryfikacji z SAC w celu dalszego zwiększenia dokładności i wiarygodności danych pochodzących z samooceny. Wnioski wyciągnięte z tego projektu posłużą do określenia następnych kroków mających na celu uregulowanie podejścia weryfikacyjnego do BRM.

>>> Przeczytaj również: Zalando dzieli się pierwszymi spostrzeżeniami z oceny marki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dane otrzymane od partnerów przez SAC, Higg Co i Zalando wykazały, że marki zebrały więcej punktów w sekcjach dotyczących spraw społecznych i praw człowieka, koncentrując się w szczególności na kwestiach takich jak wynagrodzenia, zdrowie i bezpieczeństwo oraz godziny pracy. Jeśli chodzi o wyzwania środowiskowe, dane pokazują, że podczas gdy niektóre marki koncentrują się na emisji gazów cieplarnianych, nie wszystkie wybierają ten obszar jako główny. Po raz pierwszy mamy porównywalne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju na poziomie marki, co daje nam możliwość wspólnego opracowania standardów, które pozwolą nam wszystkim rozwijać się jako branża. Dzięki pierwszym wynikom możemy dostrzec dużą różnicę w postrzeganiu ryzyka przez poszczególne marki. Dowiedzieliśmy się, że musimy skupić się na podkreślaniu znaczenia takich tematów jak emisja gazów cieplarnianych, aby wspólnie doprowadzić do koniecznych zmian – mówi Kate Heiny, Director of Sustainability w Zalando. Platforma wyznaczyła cele oparte na badaniach naukowych (SBT), które dotyczą konkretnie emisji dwutlenku węgla. W ramach dążenia do tych celów Zalando będzie pracować z dużą liczbą swoich partnerów, aby w najbliższych latach wdrożyć cele oparte na badaniach naukowych.

Dzięki otrzymanym w tym roku danym, Zalando dostrzega również potrzebę dodatkowego skupienia się na transparentności partnerów, co wiąże się z zagłębieniem w różne etapy produkcji w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym, Zalando opublikowało informacje o wszystkich swoich dostawcach marek własnych za pośrednictwem własnych kanałów, a także w Open Apparel Registry (OAR). OAR jest narzędziem open source, które mapuje zakłady odzieżowe na całym świecie i przypisuje każdemu z nich unikalny identyfikator. Zalando na bieżąco dąży do zwiększenia transparentności i ujawnienia wszystkich poziomów swojego łańcucha dostaw. Jeśli chodzi o bezpośrednich partnerów marki, Zalando określiło minimalne wymagania, które skupiają się na elementach niezbędnych do wprowadzania rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w organizacji. Jednym z tych kluczowych obszarów jest wymóg, aby partnerzy marki mieli pełną transparentność swoich producentów i dostawców pierwszego szczebla.

Długoterminowe dane Higg BRM pomogą Zalando zidentyfikować trendy w całej branży i zbadać, jak we współpracy z markami partnerskimi opracować rozwiązania mające na celu znaczące i trwałe usprawnienie całego łańcucha dostaw. Ostatecznie, Zalando chce dzielić się informacjami ze swoimi klientami i umożliwić im dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów. Nasi klienci coraz częściej proszą o więcej informacji na temat kupowanych produktów i sposobu ich wytwarzania. Aby dostarczyć naszym klientom jak najbardziej przejrzystych informacji, które pozwolą im zrozumieć podejście marki do zrównoważonego rozwoju, dane muszą być, po pierwsze, możliwe do porównania, a po drugie, zweryfikowane. Po zebraniu pierwszych danych i rozpoczęciu programu pilotażowego, podejmujemy właściwe kroki i będziemy je kontynuować przez następne lata – mówi Kate Heiny, Director of Sustainability w Zalando. Na początku 2021 roku, razem z SAC i Higg Co, Zalando rozpocznie kolejną rundę oceny swojej marki i będzie nadal oferować swoim partnerom wsparcie w obsłudze narzędzia BRM i osiąganiu wspólnych standardów.

>>> Przeczytaj również: #TalentHunt: Anita Iwaniak – „W Zalando nie ma miejsca na rutynę”

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Tagi

CSR

Zalando

REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES