noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nie wszystkie przysługujące nam w 2023 roku wolne dni możemy przenieść na rok kolejny. Sprawdziliśmy, co przepisy mówią o niewykorzystanym urlopie.

Wolne dni, które nie przejdą na 2024 rok. To warto wiedzieć

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nie wszystkie przysługujące nam w 2023 roku wolne dni możemy przenieść na rok kolejny. Sprawdziliśmy, co przepisy mówią o niewykorzystanym urlopie.

Przeczytaj również: 10 najważniejszych wydarzeń w świecie mody w 2023 roku

Urlop, który nie przepada w 2024 roku

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku bieżącym przejdzie jako urlop zaległy na rok 2024 r. – powiedział w rozmowie z PAP, ekspert prawa pracy, Sebastian Kryczka. Urlop zaległy również jest objęty ścisłymi przepisami. Pracodawca jest zobowiązany do jego udzielenia najpóźniej do 30 września danego roku kalendarzowego. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł za bezpodstawne zaniżeniu okresu wypoczynkowego pracownika.

Przeczytaj również: Tak rozwija się romans mody i sztuki. Przegląd współprac artystów oraz marek luksusowych z 2023 roku

Wolne dni, które nie przechodzą na kolejny rok

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni kalendarzowych. Jego szczególną częścią są dni wolne udzielane w trybie urlopu na żądanie. – Dni, które w roku 2023 r. mogły być wykorzystane w trybie urlopu na żądanie przejdą na następny rok jako zwykły urlop zaległy, tracąc swój roszczeniowy charakter w zakresie trybu udzielania urlopu zaznaczył dla PAP, Kryczka. Jak prawo odnosi się do 5-dniowego urlopu opiekuńczego?   Jeżeli pracownik nie wykorzysta go do końca roku bieżącego, od dnia 1 stycznia 2024 r. nabędzie prawo do nowych 5 dni urlopu opiekuńczego. Ewentualne roszczenie w sprawie 10 dni takiego urlopu, uwzględniając brak jego wykorzystania w roku 2023 będzie bezpodstawne podkreślił Kryczka.

Podobnie jest w przypadku zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. W ciągu roku kalendarzowego przysługuje ona pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ten rodzaj urlopu również nie przechodzi na kolejny rok i nie podlega kumulacji. Ekspert odniósł się także do zwolnienia na opiekę, które przysługuje na podstawie art 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Zaznaczył, że wspomniane uprawnienie także jest przypisane do danego roku kalendarzowego. – Tym samym nie ma możliwości dokonania jego transferu na rok kolejny – podsumował Kryczka.

Przeczytaj również: Jak odróżnić style w modzie damskiej?

Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES