witryna marki Top Secret

Top Secret złożył wniosek o upadłość. Co dalej z Grupą Redan?

Branżowe media obiegła znacząca wiadomość. Grupa Redan poinformowała, że Top Secret złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Marka ta istnieje w Polsce od 1995 roku. Po 27 latach jest zadłużona na wiele milionów złotych.

Sieć sklepów Top Secret i dyskontowa sieć Textil Market to marki odzieżowe, które przez lata wchodziły w skład grupy Redan S.A. Podstawowym rynkiem dla tego przedsiębiorstwa od momentu powstania była Polska, ale spółka prowadziła również działania w Rosji, Ukrainie, Białorusi, Czechach, Słowacji, Litwie, Niemczech, Norwegii, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii czy Grecji. Wiadomo, że łącznie obie sieci posiadały na koniec 2014 rok ponad 500 sklepów, zatrudniały ponad 3000 osób i generowały ponad 500 milionów złotych obrotu. Później znacznie się to zmieniło. Giełdowy Redan od 2020 r. nie kontroluje już spółki Top Secret, ponieważ wówczas przejął ją w formie zabezpieczenia Radosław Wiśniewski. Później w pierwszej kolejności w poważnych kłopotach finansowych znalazł się TXM i 30 kwietnia tego roku złożył wniosek o upadłość. Teraz kłopoty dosięgnęły także Top Secret.

Wniosek o upadłość Top Secret

Od 17 grudnia 2014 roku Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw zawartej z HSBC Continental Europe Oddział w Polsce. Na koniec lipca 2022 Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w kwocie 7,5 mln zł. Jak podała spółka: “W przypadku niedokonania spłaty kredytu, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Spółka ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł”. Redan S.A. poinformował, że na dzień 31 lipca 2022 r. posiada należności od Top Secret w łącznej kwocie 25,1 mln zł. Na sumę były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w Top Secret.

– Latem 2020 r., gdy ustalaliśmy nowy model współpracy, kreśliliśmy dużo bardziej optymistyczny scenariusz rozwoju i poprawy sytuacji na rynku odzieżowym. Wtedy nie zakładaliśmy, że będzie czwarta czy piąta fala pandemii

– mówił Bogusz Kruszyński, prezes spółki Redan, w niedawnym wywiadzie dla parkiet.com.

Zobacz także: Które firmy z sektora modowego na dobre zamykają swoje sklepy w Rosji? Sprawdźcie nasze zestawienie

Co dalej z siecią sklepów?

W informacji opublikowanej przez spółkę można przeczytać: “W ocenie zarządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez TS [Top Secret – przyp. red.] nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację spółki, w tym w szczególności na realizowane poziomy sprzedaży, marży ani przepływy pieniężne“. Jak to możliwe? Otóż Redan S.A. na bazie posiadanych kompetencji dywersyfikuje działalność. Oferuje już podmiotom zewnętrznym pełną obsługę w zakresie usług logistycznych oraz informatycznych.

W dalszej części oświadczenia grupa dodała również: “Wpływ ewentualnej upadłości TS na sytuację Redan w dłuższym terminie wymaga pogłębionej analizy. W szczególności konieczne jest rozważenie wyceny należności od TS oraz ryzyka konieczności spłaty kredytu za TS, o których mowa powyżej. Po przeprowadzeniu tej analizy zarząd Redan przedstawi jej wyniki oraz płynące z tego wnioski”.

Ponadto przedsiębiorstwo poinformowało, że wniosek o upadłość nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów. Okazuje się bowiem, że spółka, Top Secret, Top Secret Fashion Story oraz firma Sonasino są stronami umowy współpracy z 27 sierpnia 2020 roku. Na jej podstawie Sonasino kupuje towary (głównie pod marką Top Secret) od dostawców i sprzedaje je spółce Redan, która przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów. Towary w sklepach stanowią własność Redan, a następnie spółka sprzedaje je Top Secret Fashion Story w momencie, gdy Top Secret Fashion Story sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z tym marka oficjalnie nie uczestniczy w procesie obiegu towarów.