noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Dziś rusza nabór na studia “Prawo i zarządzanie w sektorze mody” z 80% dofinansowaniem od rządu

REKLAMA
noSlotData

Ruszył nabór wniosków dotyczących studiów podyplomowych w Projekcie „Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.”  Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar IV: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia) oraz wielkości Przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze – zapraszamy do składania wniosków!

Aby móc zakwalifikować się na program dofinansowania przedsiębiorca musi prowadzić działalność w ramach następujących PKD:

Dział 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych

Dział 14 – Produkcja odzieży

Dział 15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów: (Mikroprzedsiębiorca ta każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo, lub/i przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnił poniżej dziecięciu pracowników).

Nabór 17

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 24.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł

Ilość osobokursów: 6 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów

Nabór 18

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 25.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 60 000,00 zł

Ilość osobokursów: 10 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów

Nabór 19 (STUDIA PODYPLOMOWE NA ŁAZARSKIM)

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować na Uczelni Łazarskiego zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 26.08.2020 r. godz. 8.00 (start składania wniosków do wyczerpania środków)

Kwota naboru (alokacja): 144 000,00 zł

Ilość osobokursów: 8 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów

https://www.instagram.com/p/CA8SOnFD1xR/

DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów (Mały przedsiębiorca – określenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcy działających na niedużą skalę. W myśl ustawy jest to przedsiębiorca, który zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników ):

Nabór 17

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 24.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł

Ilość osobokursów: 6 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Nabór 18

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie..

Data naboru: 25.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł

Ilość osobokursów: 9 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Nabór 19

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować na Uczelni Łazarskiego zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 26.08.2020 r. godz. 8.00 (start składania wniosków do wyczerpania środków)

Kwota naboru (alokacja): 126 000,00 zł

Ilość osobokursów: 7 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=610897

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

Zaliczasz się do średnich przedsiębiorców, jeżeli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniałeś mniej niż 250 pracowników oraz;
  • Twój roczny obrót netto (czyli sprzedaż usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro.
  • Suma Twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 50 milionów euro

Nabór 17

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 24.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 30 000,00 zł

Ilość osobokursów: 5 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

Nabór 18

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 25.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł

Ilość osobokursów: 9 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

Nabór 19

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować na Uczelni Łazarskiego zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 26.06.2020 r. godz. 8.00 (start składania wniosków do wyczerpania środków)

Kwota naboru (alokacja): 144 000,00 zł

Ilość osobokursów: 8 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 17

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 24.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 30 000,00 zł

Ilość osobokursów: 5 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

Nabór 18

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 25.08.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 42 000,00 zł

Ilość osobokursów: 7 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

Nabór 19

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Studia podyplomowe można będzie realizować na Uczelni Łazarskiego zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 26.08.2020 r. godz. 8.00 (start składania wniosków do wyczerpania środków)

Kwota naboru (alokacja): 144 000,00 zł

Ilość osobokursów: 8 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

Jak złożyć wniosek? To banalnie proste! Wystarczy wykonać poniższe kroki: (INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE)

1. Założenie konta w BUR (Baza Usług Rozwojowych) jako przedsiębiorca – „konto instytucjonalne” – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

2. Wypełnienie formularza na stronie internetowej PARP „Kompetencje dla sektorów”. Formularz musi być wypełniony na te same dane i e-mail co w punkcie 1. Jeżeli jakiekolwiek dane różnią się z tymi podanymi w punkcie 1. należy je skorygować.

3. System automatycznie tworzy Państwa konto w Systemie Operatora Projektu z użyciem wcześniej podanych danych

4. W ciągu 24h otrzymują Państwo e-mail aktywacyjny do logowania w Systemie Przepis na Modę – na wskazany e-mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna.

  • Loginem do systemu Przepis na Modę jest Państwa e-mail podany w punktach 1 oraz 2.
  • Hasło ustalają Państwo poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu aktywacyjnym wedle Państwa uznania.

5. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mają Państwo możliwość złożenia wniosku o umowę w systemie Przepis na Modę.

Pod tym linkiem można znaleźć informacje dotyczące studiów “prawo i zarządzanie w sektorze mody” na Uczelni Łazarskiego -> BUR studia

TUTAJ znajdziecie informacje jak wygląda proces składania wniosku o dofinansowanie. Jest bardzo prosty.

W razie problemów z nieprawidłowo podanym hasłem w systemie Przepis na Modę prosimy o użycie opcji “Zapomniałem/łam hasło”, znajdującej się pod panelem logowania do systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Rady Sektorowej oraz z Regulaminem Projektu.

W razie wątpliwości służymy pomocą:

Magdalena Warczyńska: 502 080 770

Katarzyna Kaczmarek: 502 080 959

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Tagi
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES