noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Nierówności płci na rynku pracy - szokujące statystyki Banku Światowego.

Nierówności płci większe niż podejrzewano. Bank Światowy obnaża szokujące statystyki

REKLAMA
noSlotData

Raport Banku Światowego ujawnia, że globalna nierówność płci jest znacznie poważniejsza, niż dotychczas sądzono. Nowe dane uwzględniają wpływ opieki nad dziećmi i bezpieczeństwa na szanse kobiet na rynku pracy, obnażając alarmujące statystyki.

Żaden kraj na świecie nie zapewnia kobietom równych szans z mężczyznami – wynika z najnowszych badań.  Raport szacuje, że gdyby tę lukę zniwelować, światowy PKB mógłby wzrosnąć o ponad 20 proc.

Badanie 190 krajów po raz pierwszy uwzględnia wpływ polityki dotyczącej opieki nad dziećmi i bezpieczeństwa. Wyniki pokazują, że kobiety korzystają średnio z zaledwie 64 proc. ochrony prawnej przysługującej mężczyznom, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami (77 proc.).

Autorka raportu, Tea Trumbic, podkreśla kluczowy wpływ kwestii opieki nad dziećmi i bezpieczeństwa na możliwości zawodowe kobiet. Przemoc fizycznie uniemożliwia im pracę, a wysokie koszty opieki nad dziećmi stanowią barierę ekonomiczną.

Przeczytaj również: Pokolenie Z stawia na siebie. Budowanie marki osobistej priorytetem

Raport Banku Światowego: Prawa kobiet wciąż tylko na papierze

Nowy raport Banku Światowego ujawnia, że ​​wdrażanie praw dotyczących równości płci wciąż pozostaje dalekie od ideału. Chociaż wiele krajów uchwaliło przepisy mające na celu zapewnienie kobietom równych szans, brakuje systemów niezbędnych do ich skutecznego egzekwowania. W opublikowanym 10. wydaniu raportu “Women, Business and the Law” (Kobiety, Biznes i Prawo) po raz pierwszy oceniono rozbieżność między przepisami a politykami wprowadzonymi w celu ich realizacji. 

Wyniki są alarmujące. Średnio w krajach ustanowiono mniej niż 40 proc. systemów niezbędnych do pełnego wdrożenia praw dotyczących kobiet. Chociaż 95 krajów przyjęło przepisy o równości wynagrodzeń, tylko 35 wprowadziło mechanizmy mające na celu wyeliminowanie różnic w płacach. W rezultacie kobiety na całym świecie zarabiają zaledwie 77 centów na każdego dolara zarobionego przez mężczyznę.

Kraje Afryki Subsaharyjskiej, pomimo imponującego postępu w reformowaniu prawa, borykają się z największą rozbieżnością między ustawodawstwem a jego wdrażaniem. Przykładem jest Togo, które posiada najwięcej przepisów w Afryce Subsaharyjskiej, przyznających kobietom 77 proc. praw przysługujących mężczyznom, ale posiada struktury umożliwiające wdrożenie zaledwie jednej czwartej z nich.

Brak dostępu do opieki nad dziećmi hamuje wzrost udziału kobiet w rynku pracy

Raport Banku Światowego ujawnia, że rozwiązanie problemu luki w opiece nad dziećmi mogłoby natychmiast doprowadzić do wzrostu udziału kobiet w rynku pracy o 1 proc. Niestety, wciąż wiele krajów nie zapewnia odpowiedniego wsparcia dla rodziców małych dzieci. Mniej niż połowa krajów oferuje finansowe wsparcie lub ulgi podatkowe dla rodziców, a mniej niż jedna trzecia posiada standardy jakości opieki nad dziećmi, które zapewniałyby im bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę. Sytuacja jest szczególnie trudna dla kobiet w 81 krajach, gdzie świadczenia emerytalne nie uwzględniają okresów nieobecności w pracy związanych z opieką nad dzieckiem.

Raport zwraca również uwagę na problem molestowania seksualnego. Chociaż w 151 krajach obowiązują przepisy zakazujące molestowania w miejscu pracy, tylko w 40 krajach kobiety są chronione przed molestowaniem w miejscach publicznych lub transporcie publicznym. Oznacza to, że wiele kobiet narażonych jest na niebezpieczeństwo w drodze do pracy.

Zdjęcie główne: Unsplash

Przeczytaj również: Jak inflacja wpływa na twoje gospodarstwo domowe? GUS pomoże to obliczyć

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES