noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Modivo z grupy kapitałowej CCC zawarło porozumienie z podmiotem z grupy SoftBank w sprawie wydłużenia terminu zapadalności obligacji o wartości nominalnej 500 mln zł.

Modivo z grupy CCC ma zgodę na wydłużenie zapadalności obligacji o wartości 500 mln zł

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Modivo z grupy kapitałowej CCC zawarło porozumienie z podmiotem z grupy SoftBank w sprawie wydłużenia terminu zapadalności obligacji o wartości nominalnej 500 mln zł z 23 sierpnia 2024 roku do 5 kwietnia 2026 roku oraz zmianę stałej stopy oprocentowania od października 2024 roku o 10,99 proc. rocznie.

Przeczytaj również: Postawili na rozwój faktoringu. „Nie domyślamy się, nasze propozycje konsultujemy bezpośrednio z klientami”

CCC poinformowało w komunikacie, że odsetki od obligacji mają charakter niegotówkowy. Będą podlegać kapitalizacji, a obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje Modivo w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) Modivo, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji.

Podmiot z grupy SoftBanbk pozostanie uprawniony do dokonania dobrowolnej zamiany obligacji na akcje przed obowiązkową konwersją lub wykupem obligacji, w oparciu o ustaloną wartość spółki (ang. equity value) Modivo na poziomie 6 mld zł. Jednocześnie wygaśnięciu ulegnie uprawnienie Modivo do żądania wcześniejszej spłaty obligacji (przed zmianą takowe istniało po upływie 24 miesięcy od dnia emisji).

Przeczytaj również: Zrób miejsce w szafie na te buty! Te modele będą trendować w wosną 2024

Akcje Modivo obejmowane w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji Modivo, z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji. Dodatkowo, na mocy porozumienia, podnmiot z grupy SoftBank zobowiązał się do zrezygnowania z testowania wskaźnika dług netto/ebitda na dzień 31 stycznia 2024 r, pod warunkiem złożenia przez Modivo wniosku do Krajowego Sądu Rejestrowego obejmującego uchwalone przez walne zgromadzenie zmiany dotyczące obligacji zamiennych.

Zawarcie porozumienia jest jednym z elementów realizowanego programu refinansowania zadłużenia grupy CCC.

Przeczytaj również: Jakich butów nie noszą modowe dziewczyny?

PAP Biznes, zdjęcie główne: mat. prasowy

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES