noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
podróbki

Połowa młodych konsumentów akceptuje kupowanie podróbek

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Europejczycy są coraz bardziej nieufni wobec pochodzenia kupowanych produktów. Przy ostatecznym wyborze to jednak cena pozostaje czynnikiem decydującym – informuje raport opublikowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dane z unijnego raportu wskazują, że aż jeden na trzech Europejczyków uważa za dopuszczalne kupowanie podrobionego produktu, jeśli cena jego oryginalnego modelu jest zbyt wysoka. Wśród konsumentów w wieku od 15 do 24 lat odsetek ten wrasta, aż do 50 proc.

Część Europejczyków nie tylko przyzwala na zakup sfałszowanych produktów, ale również przyznaje się do ich nabywania. Spośród przebadanej grupy aż 13 proc. celowo kupiło podróbkę. Ten procent dwukrotnie wzrasta, gdy zawęzimy krąg o osoby między 15 a 24 rokiem życia.

Jesteśmy świadomi zagrożeń

Badanie EUIPO wykazało, że wśród mieszkańców Unii Europejskie rośnie świadomość ryzyka, jakie niesie za sobą kupowanie towarów z nielegalnych źródeł. Z grona przebadanych 80 proc. jest zdania, że za podróbkami stoją organizacje przestępcze, których wspieranie szkodzi markom oraz osobom w nich zatrudnionym. Co więcej, 83 proc. uważa, że kupowanie podróbek wspiera nieetyczne zachowania, a dwie trzecie dostrzega potencjalne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Stworzony przez EUIPO raport uwidacznia także różnice w zachowaniach mieszkańców poszczególnych krajów. Najgorzej w tym badaniu wypadły osoby przebywające w Bułgarii, gdzie aż 24 proc. ankietowanych zadeklarowało celowy zakup podróbki.

Raport EUIPO oparto o analizę 25 824 ankiet przeprowadzonych online w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdjęcie główne: Pexels

Przeczytaj także: Amazon walczy z podróbkami

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES