Luka płacowa w Polsce nadal wynosi 4,5%. Answear przekonuje: LADIES FIRST!

Według Eurostatu, luka płacowa (ang. gender pay gap) w Polsce wynosi 4,5 proc., z kolei w Unii Europejskiej dochodzi do 13 proc. na niekorzyść kobiet. Answear w swojej specjalnej akcji “Ladies first!” po raz kolejny zabiera głos w ważnej dla kobiet sprawie.

Materiał sponsorowany

Czym jest luka płacowa i jak się ją oblicza?

Luka płacowa to różnica pomiędzy średnimi stawkami godzinowymi brutto kobiet i mężczyzn. Oblicza się ją na podstawie wynagrodzeń wypłacanych przed odliczeniem podatku dochodowego i wszelkiego rodzaju składek. Pod uwagę brane są tylko firmy, które mają przynajmniej 10 pracowników.

Ile wynosi luka płacowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej?

Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn nie jest powodem do radości. Według UE w 2020 r. stanowiła w Polsce 4,5 proc. Inne państwa członkowskie są jeszcze w gorszej sytuacji – Łotwa (22,3 proc.), Niemcy (18,3 proc.), Węgry (18,2%). Najniższą różnicę w 2020 r. zanotowały Luksemburg (0,7 proc.), Rumunia (2,4 proc.), Słowenia (3,1 proc.) i Włochy (4,2 proc).

Kobiety zarabiają 31% mniej na stanowisku managera

Rozdźwięk pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej różni się w zależności od sektora gospodarki. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Wynikają zarówno z uwarunkowań kulturowych, jak specyfiki rynku pracy. Do głównych należy brak transparentności wynagrodzeń, utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych i stereotypy narosłe wokół aktywności zawodowej kobiet.

Wg badań z 2020 r. prawie 30 proc. kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w porównaniu do tylko 8 proc. mężczyzn. Ponadto kobiety znacznie częściej robią przerwę w karierze zawodowej – w 2018 r. 30 proc. kobiet miało przerwę z powodu opieki nad dziećmi. Sprawy nie ułatwia też to, że ok. 30 proc. całkowitej luki płacowej między kobietami a mężczyznami wynika z tego, że kobiety pracują w niskopłatnych sektorach, takich jak: edukacja i sprzedaż.

Ostatnim i jednocześnie najbardziej zastanawiającym powodem luki płacowej jest to, że kobiety zajmują znacznie mniej stanowisk kierowniczych. W 2020 r. stanowiły 34% managerów w UE, zarabiając o 31% mniej na godzinę niż managerowie-mężczyźni.

Jak Parlament Europejski zamierza przeciwdziałać luce płacowej w najbliższych latach?

Czy możemy się spodziewać, że podejście do zarobków kobiet się zmieni? Od kwietnia 2022 r. trwają rozmowy dotyczące negocjacji w sprawie nowych przepisów o przejrzystości wynagrodzeń, które mają pomóc ograniczyć lukę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projekt jest następstwem nowych przepisów z 2021 r. w sprawie strategii UE na rzecz równości płci. Co w rzeczywistości oznacza? Nic innego, jak ujawnienie wynagrodzeń w firmach i klarowność dotyczącą zarobków współpracowników.

W swoich założeniach Parlament Europejski podkreślił, że chce ułatwić kobietom naukę i pracę w sektorach zdominowanych przez mężczyzn (jednym z nich jest sektor technologiczny), a także poprawić płace i warunki w sektorach, w których kobiety są pionierkami. Choć przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, regulują kwestię zarobków i zabraniają różnicowania ich ze względu na płeć, praktyka wskazuje rzecz zgoła odmienną. Pomimo tego, że kobiety cały czas walczą o swoje prawa, nadal są pomijane. Często marginalizuje się ich umiejętności i możliwości. Nadal ponad 30% z nas jest pomijana na stanowiskach kierowniczych, nie wspominając o tym, że ogólna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w UE to aż 37 proc. wg Eurostatu.

Answear z myślą o kobietach LADIES FIRST

LADIES FIRST to nie tylko hasło nadchodzącej promocji w answear.com, to także przekaz z okazji Dnia Kobiet. Answear chce zwrócić uwagę na nierówności płacowe, jakie napotykają kobiety w całej Europie. Poprzez tego typu działania marka pragnie przyczynić się do wznowienia dyskusji na temat wciąż istniejących nierówności pomiędzy płciami i skłonić do indywidualnych refleksji.

Luka płacowa wyrasta przed nimi niczym niewidzialna bariera, skutecznie uniemożliwiając rozwój, podcinając skrzydła, negatywnie wpływając na poziom życia. Zjawisko to oznacza nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska, mających identyczne obowiązku i wykonujących taką samą pracę. Walka z gender pay gap wymaga rozwiązań wielowymiarowych, nieszablonowych, ale przede wszystkim – edukowania i uświadamiania. Właśnie na to ostatnie stawia Answear, startując z akcją promocyjną LADIES FIRST.

W okresie od 1 do 8 marca będzie można kupić wybrane damskie (i dziecięce) produkty z rabatem 23 proc., a na męskie rabat będzie wynosił 10 proc.. Różnica w zniżce, czyli 13 proc. staje się tutaj symbolem i odniesieniem do realnej luki płacowej w Unii Europejskiej.

Akcja jest empatycznym wyrazem wsparcia i symboliczną próbą zminimalizowania nierówności, z jakimi kobiety spotykają się w życiu zawodowym, a jednocześnie pretekstem do podjęcia szerszych działań i dyskusji w przestrzeni publicznej. Akcja obejmie 9 rynków Answear: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Grecję, Chorwację, Słowenię i Cypr.

mat. prasowe Answear

Jak Answear przeciwdziała lukom płacowych w swojej firmie?

Wraz ze startem nowej strategii jesienią 2021 r. Answear działa na rzecz kobiet coraz częściej. Marka podejmuje inspirujący dialog z kobietami i namawia je do odważnego życia na swoich zasadach. Politykę równości i walki z dyskryminacją realizuje też we własnych strukturach.

W firmie, kobiety stanowią większość (69,7 proc załogi). Ich pensja na poszczególnych stanowiskach zależy od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stażu pracy, zaangażowania, ale nigdy od płci. Podczas wewnętrznego audytu przeprowadzonego na 31 analogicznych stanowiskach okazało się, że zarobki kobiet i mężczyzn są porównywalne, a na stanowiskach zarządczych średnia stawka kobiet jest o 9,6 proc. wyższa od stawek mężczyzn. Answear na bieżąco monitoruje sytuację i opracowuje rozwiązania służące niwelowaniu ewentualnych nierówności.

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat

Zdjęcie główne: mat. prasowe

Newsletter

FASHION BIZNES