noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Dofinansowanie okularów i soczewek kontaktowych oraz dodatkowy monitor - zmiany 2023

Korzystne zmiany dla osób pracujących przed komputerem. Dodatkowy sprzęt i nawet 300 złotych dofinansowania

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Od dziś wchodzą istotne zmiany dla osób wykonujących pracę przed komputerem. Osoby korzystające z laptopów mogą ubiegać się o doposażenie stanowiska pracy. Ponadto pracownicy mogą otrzymać nawet 300 złotych dofinansowania na zakup soczewek kontaktowych.  Wynika to z nowelizacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Przeczytaj również: Czy w Wigilię zrobimy zakupy? Nowy plan rządu może pokrzyżować plany

Resortu rodziny i polityki społecznej wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących pracy przed komputerem. Chodzi o aktualizację standardów bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Nowelizacja zatwierdzona w październiku 2023 wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023. 

Dodatkowy monitor do pracy – komu przysługuje?

Od teraz pracodawcy będą w obowiązku doposażyć miejsce pracy przed komputerem. Osoby korzystające w pracy nie tylko z komputerów stacjonarnych, ale obecnie i z laptopów, mogą domagać się od pracodawcy otrzymania dodatkowego monitora ekranowego. Nowym przepisy zakładają, że przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, by jego wysokość znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Miejsce pracy powinno również być wyposażone w klawiaturę oraz mysz.

Nowe przepisy przewidują dwa warianty wyposażenia stanowiska pracy. Oznacza to, że pracownik korzystający z laptopa może otrzymać albo dodatkowy monitor stacjonarny albo podstawkę pod laptopa. W przypadku wybrania tej drugiej opcji, pracodawca nie jest w obowiązku wyposażania pracownika w dodatkowy monitor. 

Monitory stacjonarne będą pozostawać własnością pracodawcy. Jeśli ten przewiduje inaczej, pracodawnik może otrzymać możliwość zakupu monitora po preferencyjnej cenie. 

Komu przysługuje refundacja kosztów za okulary lub soczewki kontaktowe?

Dofinansowanie do zakupu okularów lub soczewek kontaktowych przewidziane jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pracownik wykonujący pracę przed komputerem, może domagać się dofinansowania, jeśli spędza przed monitorem minimum 4 godziny. Zapis ten może być zastosowany do osób pracujących przy komputerze stacjonarnym, laptopie lub korzystającym ze smartfonu lub tabletu. 

Dofinansowanie okularów i soczewek kontaktowych – nowe zasady

Dotychczasowe prawo zakładało, że pracownik może otrzymać dofinansowanie na zakup okularów. Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość refundacji również soczewek kontaktowych.  Kwota zwrotu nie została określona w przepisach i zależy od wewnętrznego regulaminu pracodawcy. Zwykle refundacja nie przewiduje pokrycia całkowitego kosztu zakupu okularów lub w soczewek. Popularną praktyką stosowaną przez większość firm jest zwrot kwoty od 200 do 300 zł. 

Do otrzymania zwrotu kosztów za okulary lub soczewki korygujące, pracownik zobowiązany jest złożyć zaświadczenie od lekarza wskazujące na taką konieczność. Potrzebna będzie również faktura za zakupione okulary. Niektórzy pracodawcy wymagają wypełnienia wniosku o zwrot kosztów.  

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie soczewek kontaktowych nie jest nowością wśród szerokiego grona pracodawców. Praktyka ta miała swoją podstawę prawną w art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Zgodnie z dyrektywą, pracownik miał prawo otrzymać dofinansowanie na soczewki kontaktowe korygujące wzrok, jeśli wyniki badań wskazały to za konieczne, a nie mogły zostać użyte zwykłe okulary. 

Zdjęcie główne: Unsplash

Przeczytaj również: Płaca minimalna w Polsce wzrośnie. Jak plasujemy się na tle Europy Zachodniej?

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Tagi
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES