noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Ostatnie decyzje parlamentarzystów wpłyną na przyszłoroczny poziom cen konsumpcyjnych w Polsce. – Ze względu na zamrożenie cen energii i gazu, inflacja w pierwszych miesiącach 2024 r. może być niższa niż zakłada listopadowa projekcja NBP - twierdzi Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Jaki będzie poziom inflacji w pierwszych miesiącach 2024 roku? Najnowsza prognoza

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Ostatnie decyzje parlamentarzystów wpłyną na przyszłoroczny poziom cen konsumpcyjnych w Polsce. – Ze względu na zamrożenie cen energii i gazu, inflacja w pierwszych miesiącach 2024 r. może być niższa niż zakłada listopadowa projekcja NBP – twierdzi Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Przeczytaj również: 2023 na rynkach. Jak radziły sobie spółki z branży mody?

Inflacja w 2024 roku – prognoza

Z listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego dowiedzieliśmy się, że w I kwartale 2024 roku inflacja CPI wyniesie 5 proc. W kolejnym spadnie do 4,4 proc., by w III i IV znaleźć się na poziomie 4,6 proc. Do tych danych odniosła się wiceprezes NBP, Marta Kightley. Jej zdaniem, „w warunkach zamrożenia cen energii i gazu, w pierwszych miesiącach przyszłego roku inflacja może być niższa niż prognozowano w listopadowej projekcji

W dalszej perspektywie kształtowanie się dynamiki cen obarczone jest niepewnością. Z jednej strony będzie zależało od tempa oczekiwanego ożywienia gospodarczego, a z drugiej od czynników fiskalnych i regulacyjnych – dodała.

Przeczytaj również: 10 najważniejszych wydarzeń w świecie mody w 2023 roku

Warunki gospodarcze w 2024 roku

Napływające dane sugerują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa w polskiej gospodarce pozostaje niska, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku dalszego spadku krajowej inflacji. W efekcie, w 2024 r. inflacja ma być wyraźnie niższa od tegorocznej – powiedziała Kightley.

Jednocześnie NBP bierze pod uwagę, że w ciągu przyszłego roku zmiany rocznej dynamiki cen mogą być w istotnym stopniu zdeterminowane przez czynniki fiskalno-regulacyjne, w tym możliwe zmiany cen energii, a także zmiany podatku VAT – podsumowała wiceprezeska Narodowego Banku Polskiego.

Przeczytaj również: Czy warto kupować sneakersy u resselerów?

Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES