SPONSOR SERWISU
(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
Kobieta ćwicząca na bieżni

Benefity pozapłacowe dla Polaków: ile kosztują pracodawców? [raport]

noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

Benefity pozapłacowe stały się standardem w polskich firmach – pokazuje badanie przeprowadzone przez Benefit Systems. Aż 91 proc. pracowników ma do nich dostęp, a średnio mogą korzystać z sześciu różnych świadczeń. Liczba i różnorodność benefitów rośnie wraz z wielkością firmy.

Chociaż benefity nie są darmowe dla firm, to jednak inwestycja ta się opłaca. Średnio roczny koszt benefitów na jednego pracownika wynosi 2020 zł, a cały rynek benefitów pozapłacowych w Polsce jest wart około 16 miliardów złotych.

Ilość benefitów zwykle rośnie wraz z wielkością firmy. Średnio pracownicy mogą korzystać z sześciu różnych świadczeń. Duże organizacje oferują swoim pracownikom średnio osiem świadczeń, podczas gdy w mniejszych firmach liczba ta jest niższa.

Dlaczego firmy oferują benefity?

Popularność benefitów wynika z ich pozytywnego wpływu na satysfakcję i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na mniejszą rotację kadr. Badania pokazują, że ponad 80% pracodawców dostrzega ten wpływ.

Dodatkowo, 81% firm uważa, że benefity powinny być ukierunkowane na rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych, a 72% stawia na wsparcie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. W efekcie na przestrzeni kilku ostatnich lat w portfelu świadczeń oferowanych przez pracodawców widzimy nie tylko dobrze znane i wciąż pożądane benefity – jak karty sportowe czy ubezpieczenia, ale także coraz więcej świadczeń, które są odpowiedzią na pojawiające się problemy lub bieżące wydarzenia. Co niezwykle ważne, świadczenia te zyskują w oczach pracowników – komentuje Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

Jakie benefity są najbardziej cenione?

Z badania wynika, że pracownicy najbardziej cenią benefity wspierające rozwój osobisty i rezyliencję, czyli te, które sprzyjają nabywaniu nowych kompetencji jak kursy, szkolenia, usługi doradcze czy dofinansowanie nauki. Na drugim miejscu uplasowały się zakładowe pożyczki, a podium zamykają szkolenia językowe.

Dwie trzecie pracowników chce, aby benefity były wyjątkowe i dawały dostęp do wartościowych usług lub produktów. Blisko połowa oczekuje większej dostępności benefitów online, a 30% chciałoby, aby benefity wspierały domowy budżet i stanowiły ulgę w wydatkach.

Więcej o badaniu rynku benefitów pozapłacowych: Badanie pracodawców – 400 firm o określonej wielkości pod względem liczby zatrudnionych: 10-49 N=200, 50-249 N=175, 250+ N=25. Badanie zostało zrealizowane u ujęciu jakościowym z wykorzystaniem techniki wywiadu pogłębionego on-line (IDI) oraz w ujęciu ilościowym z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), w okresie czerwiec-wrzesień 2023 r. Badanie pracowników zostało zrealizowane metoda CATI na reprezentatywnej, losowej próbie 1000 pracujących Polaków powyżej 18 roku życia, w okresie czerwiec-wrzesień 2023. Wśród badanych nie uwzględniono rolników i pracowników rolnych. Badania na zlecenie Benefit Systems przeprowadziła agencja Minds&Roses.

Przeczytaj również: Boże Ciało 2024: kiedy wziąć wolne, by maksymalnie wykorzystać długi weekend?

noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

Newsletter

FASHION BIZNES