noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
Podczas posiedzenia z dn. 7-8 listopada w 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu wszystkich stóp procentowych NBP na zmienionym poziomie. Oznacza to, że ta referencyjna wciąż wynosi 5.75 proc.

RPP zadecydowała. Znamy aktualną wysokość stóp procentowych

REKLAMA
REKLAMA
noSlotData

Podczas posiedzenia z dn. 7-8 listopada w 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu wszystkich stóp procentowych NBP na zmienionym poziomie. Oznacza to, że ta referencyjna wciąż wynosi 5.75 proc.

Przeczytaj również: Jak młodzi Polacy zmieniają swoje podejście do zarządzania pieniędzmi? [raport]

RPP – decyzja dot. wysokości stóp procentowych

Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – napisano w opublikowanym komunikacie. Dodano w nim, że „obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”.

Bieżąca wysokość stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Przeczytaj również: Agnieszka Niedziałek zbudowała włosingowe imperium. „Doświadczenie, które ludzie zdobywają w 30 lat, ja zdobyłam w 5” [wywiad]

Opinie ekspertów

Uważamy, że brak obniżki stóp procentowych w listopadzie pomimo kolejnego wyraźnego spadku obserwowanej stopy inflacji (w październiku do 6,5 proc.) to pierwszy wyraźny sygnał, że funkcja reakcji banku centralnego zmienia się po wyborach – wygląda na to, że RPP będzie teraz znacznie bardziej skupiona na stabilizowaniu inflacji niż wzrostu gospodarczego. To nawet dobrze, ponieważ naszym zdaniem wcześniejsze obniżki stóp dokonane we wrześniu i październiku były przedwczesne i generowały ryzyko utrwalenia zbyt wysokiej inflacji” – poinformowali eksperci banku Santander.

„Scenariusz obniżek, a potem podwyżek stóp w 2024 roku trzeba będzie chyba zamienić na scenariusz stóp płaskich lub nieznacznie tylko niższych niż dziś. W sumie warto byłoby jeszcze przeczytać komunikat, zobaczyć projekcję i wysłuchać prezesa, ale raczej zmierzamy właśnie w opisanym kierunku. Funkcja reakcji RPP wanted, dead or alive” – podsumowali eksperci z mBank Research.

Przeczytaj również: Off fashion Kielce – 5 rano

Zdjęcie główne: Unsplash

REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
REKLAMA
noSlotData

Newsletter

FASHION BIZNES