„Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru”

2216

O tym, że i o tym, co – nas zalewa

Coraz liczniejsi i coraz częściej odnoszą wrażenie, że wszystkiego w kulturze zachodniej robi się za dużo.

Wyborów za dużo, tożsamości za dużo, impulsów informacyjnych za dużo, nierówności za dużo, kryzysów za dużo, polityki za dużo, religii za dużo, bezbożności za dużo, pracy za dużo, bezrobocia za dużo, mobilności za dużo, słów za dużo, edukacji za dużo, regulacji za dużo, a i bezhołowia nazbyt wiele. Przedmiotów za dużo i za dużo miejsc, gdzie się te przedmioty przetrzymuje, wystawia i zuży- wa. Za dużo jest też seksu w przestrzeniach wszelakich, za dużo ludzkich ciał i za dużo samotności. Za dużo rozbieżnych komentarzy, zbyt wiele źródeł wiedzy i prawideł mody, a w każdym z tych obszarów mnożą się i mnożą kolejne wybory. Idee, produkty, programy, interfejsy i twarze pączkują, a w ich mnogości coraz trudniej nawigować, coraz trudniej wybrać. W konsekwencji niemożności do- konania wyboru rodzą się zobojętnienie, przesyt i nuda – albo – agresja, konflikt i uproszczone wizje świata. Jednym ze sposobów uporania się z „za dużo” jest … ” – Tomasz Szlendak

CZYTAJ WIĘCEJ