„W spolaryzowanym społeczeństwie tracą wszyscy”

81
źródło: hatalska.com

Z jednej strony jako społeczeństwo jesteśmy dziś ze sobą najbardziej połączeni w całej historii ludzkości – mamy internet, urządzenia mobilne, media społecznościowe, komunikatory. Z drugiej strony – mimo tak wielu narzędzi do komunikacji świat zmaga się dziś z epidemią osamotnienia. Dyskusja o nim toczy się dziś w przestrzeni publicznej przede wszystkim dlatego, że ma ono ogromne konsekwencje zdrowotne. Badania wskazują, że poczucie osamotnienia osłabia układ odpornościowy, zwiększa ryzyko chorób serca oraz wystąpienia depresji. Ale tak naprawdę osamotnienie niesie ze sobą nie tylko konsekwencje zdrowotne, ale przede wszystkim społeczno-polityczne.

Zatomizowane społeczeństwo

Izolacja społeczna i osamotnienie determinują bowiem sposób, w jaki organizujemy się w społecznościach oraz jakich dokonujemy wyborów. (…)

Egocentryzm i koncentracja na własnych interesach są dobre dla poszczególnych jednostek tylko w krótkim okresie. W długim okresie potrzebna jest nam wspólnota” – hatalska.com

CZYTAJ WIĘCEJ