SPONSOR SERWISU
(2,0)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,0)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

Ile polskich firm upadło w I kwartale 2024? Ich liczba jest niższa rdr o blisko 20 proc.

noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

W I kw. 2024 roku liczba upadłości firm zmalała o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W opublikowanym raporcie poznaliśmy również liczbę podmiotów powstałych w omawianym cyklu.

Przeczytaj również: Przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło. To już grubo powyżej 8 tys. zł

Liczba upadłości firm w Polsce: I kwartał 2024

Liczba upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku wyniosła 100. Była o 18 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (23 do 26), budownictwie (18 wobec 23), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (19 wobec 27), zakwaterowaniu i gastronomii (4 wobec 9) oraz pozostałych sekcjach (5 wobec 6). Wzrost liczby upadłości nastąpił w transporcie i gospodarce magazynowej (6 wobec 1). Natomiast w sektorze informacja i komunikacja liczba upadłości się nie zmieniła (pozostała na poziomie 5 jednostek).

Ze względu na wyróżnioną formę prawną, mniejszą liczbę upadłości zanotowano dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (78 wobec 87 jednostek), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (5 wobec 15 jednostek), spółek akcyjnych (5 wobec 8 jednostek) oraz spółdzielni (0 wobec 3 jednostek). Większą liczbę upadłości zanotowano dla spółek komandytowych (10 wobec 7 jednostek). Dla spółek jawnych i spółek komandytowo-akcyjnych liczba upadłości w I kwartale 2024 roku wyniosła tyle samo co w I kwartale ub. roku.

Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 78 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 71,3 proc. w I kwartale 2023 roku). 10 proc. spółki komandytowe (wobec udziału 5,7 proc. w I kwartale 2023 roku).

Liczba upadłości przedsiębiorstw

dane GUS

Rejestracje przedsiębiorstw w Polsce: I kwartał 2024

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku wyniosła 92 031 wobec 96 274 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy spadek liczby rejestracji nastąpił w sekcjach: informacja i komunikacja (o 21,3 proc.) oraz przemysł (o 8,4 proc.). Wzrost liczby rejestracji zaobserwowano tylko w usługach (o 2,1 proc.) oraz w pozostałych sekcjach (o 2,4 proc.).

W większości wyróżnionych form prawnych w I kwartale 2024 roku nastąpił spadek rejestracji, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 6,5 proc., a w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw o 41,8 proc. Wzrost liczby rejestracji zanotowano dla spółek partnerskich (o 23,1 proc.), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 8,7 proc.) oraz spółek jawnych (o 7,2 proc.).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 81,3 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 16,4 proc. (w I kwartale 2023 roku udziały te wynosiły odpowiednio 83,1 proc. i 14,5 proc.).

Liczba rejestracji przedsiębiorstw

dane GUS

Więcej o modzie znajdziesz na lamode.info

Zdjęcie główne: Pexels

noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

Newsletter

FASHION BIZNES