SZEF ZESPOŁU MARKETINGOWEGO

  235

  Strona WWW Inter Api Sp. z o.o.

  Dystrybutor i producent odzieży jeździeckiej marki Fair Play

  Opis stanowiska pracy

  • budowanie i dbanie o wizerunek firmy i jej brandów w oczach partnerów biznesowych, kontrahentów, mediów, organizacji branżowych, itp.,
  • tworzenie i realizacja strategii marketingowej z wykorzystaniem zróżnicowanych elementów marketingowych,
  • kontakt z mediami, rozwój Public Relations (m.in. kontakt z mediami branżowymi, społecznościowymi, innymi),
  • współtworzenie procedur współpracy z partnerami handlowymi, wypracowywanie zakresu i standardu świadczonych usług,
  • prowadzenie kampanii reklamowych (prasowe, on-line, inne),
  • organizacja targów, imprez integracyjnych, imprez wewnętrznych.
  • przygotowywanie ofert handlowych  (ulotek ,broszur, katalogów….etc)
  • opieka nad rozwojem marki
  • ścisła współpraca z Zarządem

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę  na samodzielnym stanowisku.
  • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy,
  • niezbędne narzędzia pracy i szkolenia.
  • regularność i terminowość wypłat
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  Wymagania

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • min. 3-5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, najlepiej w branży jeździeckiej, odzieżowej lub sportowej
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • praktyczna wiedza z zakresu marketingu, działań marketingowych, PR itp.,
  • wiedza z zakresu prowadzenia kampanii mailingowych
  • sprawne pisanie haseł reklamowych po polsku i angielsku
  • umiejętność prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych z nastawieniem na wyniki i jakość
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • kreatywność ,inicjatywa i aktywność
  • systematyczność i dobra organizacja pracy
  • uczciwość i niekaralność
  • brak nałogów
  • Posiadanie prawa jazdy – min. kat B

  Mile widziane

  • Znajomość sprzętu jeździeckiego
  • Podstawy programu Corel lub podobnego i Excell.
  • Znajomość języków obcych – rosyjski lub niemiecki.
  • Sprawne maszynopisanie korzystając z edytora tekstu.
  • Miejsce zamieszkania- zapewniające dogodny dojazd do pracy

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Inter Api Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16 (adres e-mail: biuro@interapi.pl; numer telefonu: +48 227248497).

  Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Inter Api Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia), w pozostałych przypadkach na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: IOD@interapi.pl; adres korespondencyjny: ul. Narbutta 22 lok. 23, Warszawa (02-541)).

  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
  Po upływie 6 miesięcy od chwili dostarczenia CV lub w przypadku wcześniejszego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

  Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z prawem.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacja@interapi.pl