Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody | Wernisaż wystawy

  55
  Kiedy:
  Lip 4, 2019@19:00 – 22:00
  2019-07-04T19:00:00+02:00
  2019-07-04T22:00:00+02:00
  Gdzie:
  Instytut Fotografii Fort
  Raclawicka 99
  02-634 Warszawa

  NIEBEZPIECZNE UJĘCIA. 100 LAT FOTOGRAFII MODY W POLSCE | Wernisaż wystawy

  Galeria IFF (Fundacja Instytut Fotografii Fort)
  Fort Mokotów – budynek 06, ul. Racławicka 99, Warszawa

  Czas trwania wystawy: 4.07.2019 – 12.09.2019
  Wernisaż: 4 lipca 2019 (czwartek), godz. 19:00
  Kuratorzy: Aleksandra Jatczak-Repeć, Michał Suchora
  Projekt identyfikacji wizualnej: Kaja Kusztra

  Trzy oprowadzania kuratorskie:
  – 7 lipca (niedziela), godz. 12:00
  – 28 lipca (niedziela), godz. 12:00
  – 8 września (niedziela), godz. 12:00

  Wstęp na wernisaż i oprowadzania: bezpłatnie
  Cena biletu w dniach 5.07.2019 – 12.09.2019: 12 zł normalny / 7 zł ulgowy

  Godziny otwarcia:
  Środa-piątek: godz. 14.00-18.00
  Sobota-niedziela: godz. 12.00-18.00

  Założeniem projektu jest pokazanie zmian zachodzących w polskiej fotografii mody powodowanych czynnikami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi.

  Przyjęta cezura czasowa – od roku 1918, przez PRL, po czasy współczesne – obejmuje okres międzywojnia, stalinizmu, politycznej odwilży (słynne „chcemy być nowocześni”), rewolucję roku ’68, epokę Gierka, karnawał Solidarności i stan wojenny, burzliwy czas transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90., wreszcie włączenie Polski w globalną sieć zależności politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Równolegle do tych procesów ewoluowała polska moda. Dokumentacją tych zmian są sesje zdjęciowe w „żurnalach”, reklamy, katalogi produktów danych marek, archiwa prywatne, wreszcie rozkwitająca sfera internetu.

  Wystawa w IFF pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbiorcą – klientem i podejmie próbę refleksji nad rolą fotografii w branży mody na przestrzeni lat. Projekt zakłada antropologiczną refleksję nad rolą samych nośników: ich wielkością (od małego katalogu, przez bilbord, po ekran telefonu), jakością (od „makulaturowych” druków, po międzynarodowy przemysł reklamowy), zasięgiem (archiwa prywatne vs globalne kampanie).

  Wystawa pokaże różnicę między obrazami produkowanymi przy użyciu pierwszych, ciężko zdobywanych aparatów, w realiach odgórnie sterowanego rynku czasów PRL, a gospodarką wolnorynkową – latami odbudowy a pierwszą falą kapitalistycznego uniesienia, między epoką „etatowych fotografów” a demokratyzacją czasów, kiedy „wszyscy jesteśmy fotografami”.

  Na wystawie zostaną pokazane sesje prasowe i kampanie reklamowe blisko 70 autorów – są wśród nich m. in. Tadeusz Rolke, Wojciech Plewiński, Krzysztof Gierałtowski, Jerzy Neugebauer, Jacek Poremba, Marek Straszewski, Magdalena Łuniewska, Zuza Krajewska, Sonia Szóstak, duet Wunsche&Samsel, Jacek Kołodziejski, Marcin Kempski, Rafał Milach, Szymon Rogiński, Paweł Fabjański, Dom Mody Limanka i wielu innych, równie ważnych autorów.

  Mecenas wystawy: Reserved
  Partner główny: MDDP
  Partnerzy: Mercedes-Benz Polska, Studio 99, Uncover Models
  Partnerzy medialni: Vogue Polska, Ströer Media
  Partner technologiczny: Huawei Enterprise Polska
  Mecenasi Fundacji: Fort Mokotów, White Stone Development

  Więcej informacji: http://instytutfotografiifort.org.pl/wystawy/niebezpieczne-ujecia-100-lat-fotografii-mody-w-polsce

  —————————————————————————————–

  DANGEROUS SHOTS. 100 YEARS OF FASHION PHOTOGRAPHY IN POLAND | Exhibition opening

  Fort Institute of Photography
  Fort Mokotów – building 06, 99 Racławicka st., Warsaw

  Exhibition times: 4.07.2019 – 12.09.2019
  Opening: July 4, 2019 (Thursday), 7 PM
  Curators: Aleksandra Jatczak-Repeć, Michał Suchora
  Visual identification: Kaja Kusztra

  Three guided tours with curators:
  – July 7 (Sunday), 12:00 AM
  – July 28 (Sunday), 12:00 AM
  – September 8 (Sunday), 12:00 AM

  Admission fee during the opening evening and guided tours: free
  Admission fee 5.07.2019 – 12.09.2019: 12 PLN regular / 7 PLN reduced

  Opening hours:
  Wednesday-Friday: 2-6 PM
  Saturday-Sunday: 12-6 PM

  The aim of this project is to show changes that occurred in the Polish fashion photography driven by economic, political and cultural factors.

  Time frame of the exhibition – from 1918, through the period of the Polish People’s Republic, to contemporary times – covers the interwar period, Stalinism, political “thaw” (with the famous ‘We want to be modern’), the 1968 Revolution, Gierek times, Solidarność carnival and the martial law, turbulent state transformation period of the 80s and 90s, and finally: inclusion of Poland in the global network of political, economic and cultural dependencies and correlations. Polish fashion evolved parallelly to all these events. The evolution was captured in photo shoots for fashion magazines, in advertisements, product catalogues of particular brands, private archives, and the ever-expanding Internet sources.

  The IFF exhibition focuses on changes in ways of communicating with fashion recipients – customers – and attempts a reflection on the role of photography in the fashion industry throughout the years. The project encourages anthropological contemplation on the role of media: their size (from a small catalogue, through a billboard, to a phone screen), quality (from locally printed papers to international fashion industry), and reach (private archives vs global campaigns).

  It also shows differences between images created with first, very hard to get, cameras utilised in the reality of the Polish People’s Republic and its centralized market, and a free-market economy – the many years of rebuilding Poland and the first wave of amazement with the capitalist system, between the period of “full-time contract photographers” and democratisation of times when “we are all photographers”.

  The exhibition features works of such artists as Tadeusz Rolke, Wojciech Plewiński, Krzysztof Gierałtowski, Jerzy Neugebauer, Jacek Poremba, Marek Straszewski, Magdalena Łuniewska, Zuza Krajewska, Sonia Szóstak, Wunsche&Samsel duet, Jacek Kołodziejski, and Marcin Kempski.

  Patron of the exhibition: Reserved
  Main partner: MDDP
  Partners: Mercedes-Benz Poland, Studio 99, Uncover Models
  Media partners: Vogue Poland, Ströer Media
  Technological partner: Huawei Enterprise Poland
  Patrons of the IFF Foundation: Fort Mokotów, White Stone Development

  More information: http://instytutfotografiifort.org.pl/en/exhibitions/dangerous-shots-100-years-of-fashion-photography-in-poland

  CZYTAJ WIĘCEJ