czwartek, 27 lutego 2020

KIEROWNIK WARSZTATU KRAWIECKIEGO

KIEROWNIK WARSZTATU KRAWIECKIEGO
 • Krawiec
 • Warszawa

Strona WWW Uniwersytet SWPS/School of Form

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika warsztatu krawieckiego, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.

ZADANIA

 • Prowadzenie zajęć; ćwiczeń i warsztatów, przede wszystkim uczenie przedmiotowych umiejętności związanych z powierzonym/warsztatem pracownią
 • Udział w opracowaniu programu prowadzonych zajęć
 • Wspieranie dydaktyków projektowych w zakresie dotyczącym przedmiotowych umiejętności
 • Wsparcie studentów w wykonywaniu zadań projektowych
 • Przygotowanie dokumentacji akademickiej (sylabusy, oceny, protokoły)
 • Współpraca ze środowiskiem studenckim (koła naukowe i inne)
 • Udział w rekrutacji i przeglądach
 • Zarządzanie powierzonym warsztatem/pracownią, w tym przede wszystkim dbałość o wyposażenie,
 • Udostępnianie wyposażenia studentom
 • Dbałość o bezpieczeństwo zgodnie z BHP
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Udział w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz uczelni
 • Udział w aktywności organizacyjnej na rzecz uczelnią
 • Gotowość do afiliowania prowadzonej działalności artystycznej/projektowej afiliowanej przy Uniwersytecie SWPS
 • Współpraca z Instytutami Naukowymi w celu wspierania realizacji projektów interdyscyplinarnych.

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi,
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe,
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra lub doktora
 • naukowe/artystyczne w języku angielskim zawierające w szczególności:
 • opis osiągnięć naukowych oraz artystycznych
 • listę publikacji/wystaw (również tych w przygotowaniu)
 • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych,
 • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową oraz artystyczną,
 • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania.
 • Portfolio

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza.

Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2020
Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020

Skład Komisji Konkursowej:
dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji
dr Karol Murlak – Członek Komisji
dr Paweł Pyrka – Członek Komisji
mgr Arkadiusz Szwed – Członek Komisjji
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.

To apply for this job please visit system.erecruiter.pl.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA