piątek, 25 czerwca 2021

BUSINESS MANAGER

0
BUSINESS MANAGER
 • Project Manager
 • Warszawa

Strona WWW Nold

We are super thrilled to announce that NOLD (nold.pl) – an exclusive platform for curated pre-loved fashion by your favourite style icons – is launching in Poland THIS month. Beyond offering second hand in a super aesthetic and seamless way, our company’s mission is to minimise the impact of fashion, which is our Planet’s second biggest polluter.
About us: >LINK<

BUSINESS MANAGER

location: Warsaw

The execution lead ensures the project is set up team-, admin-, strategy- and culture-wise correctly. This lead is responsible for the overall success of the project by leveraging on the market opportunities, identifying and expanding the bottlenecks, ensuring continued growth and process optimisation as well as building a strong and cohesive team of passionate leaders and doers.

 • Takes the lead of setting-up, launching & growing the project locally
 • Works with the different team members to identify growth opportunities throughout the company and manages the team effort to fill in the opportunity gaps
 • Comes up with the right strategies to seize growth opportunities
 • Ensures execution & growth against target KPIs
 • Communicates the organisation’s mission and values to its customers and employees
 • Responsible for team growth & expansion
 • Comes up with a local fundraising strategy and reaches out to investors. Negotiates with investors investment terms.
 • Ensures the company is optimally set in an administrative sense, where revenues and costs are optimised.
 • Prepares monthly performance and budgeting reports to be submitted to the head office for review.
 • Manages team culture and issues to ensure a productive and healthy work environment.

_________

MANAGER PROJEKTU / BUSINESS MANAGER / KIEROWNIK DS. REALIZACJI

Kierownik ds. Realizacji zapewnia, aby projekt był prawidłowo zorganizowany pod względem zespołu, administracji, strategii i kultury pracy. Jest odpowiedzialny za całościowy sukces projektu poprzez wykorzystanie możliwości rynkowych, identyfikację i eliminację wąskich gardeł, zapewnienie ciągłego wzrostu i optymalizację procesów, jak również budowanie silnego i spójnego zespołu pełnych pasji liderów i wykonawców.

● Odpowiada za tworzenie, uruchamianie i rozwijanie projektu lokalnie.
● Współpracuje z członkami zespołu w celu rozwoju w całej firmie, zarządza i optymalizuje ich pracę.
● Opracowuje strategię, tak aby wykorzystać możliwości rozwoju.
● Zapewnia wykonanie planu sprzedaży i wzrost wskaźników KPI.
● Motywuje oraz wspiera pracę Zespołu.
● Odpowiada za rozwój i rozbudowę członków projektu.
● Opracowuje lokalną strategię pozyskiwania funduszy i dociera do inwestorów. Negocjuje z inwestorami warunki inwestycji.
● Zapewnia optymalne funkcjonowanie firmy pod względem administracyjnym, gdzie przychody i koszty są zoptymalizowane.
● Przygotowuje miesięczne raporty dotyczące wydajności i budżetowania, które są przekazywane do centrali do wglądu.
● Zarządza kulturą i problemami zespołu, aby zapewnić produktywne i zdrowe środowisko pracy.

Wyślij swoje CV i list motywacyjny (w j.angielskim i polskim) na adres hello@nold.pl w celu zgłoszenia

CV and cover letter are also requested in English if available

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na hello@nold.pl

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA