wtorek, 7 grudnia 2021
Reklama

SALES ASSISTANT

0
SALES ASSISTANT
 • Sprzedawca
 • Warszawa

Strona WWW BIMBA Y LOLA

Founded in 2005, BIMBA Y LOLA is a brand that is recognized for its irreverent and ironic edge. Its characteristic personality has led to women around the world choosing BIMBA Y LOLA in order to stand out and leave their mark in their day-to-day. Given its image and the philosophy behind it, BIMBA Y LOLA has a close-knit relationship with the world of art and the avant-garde, collaborating with emerging artists and taking part in art fairs around the globe. Quality and cutting-edge design make BIMBA Y LOLA an internationally recognized brand, present in 18 countries.

SALES ASSISTANT

location: Warsaw

hours: 30h + 20h

Reporting to the Store manager, the Sales Assistant should bring an excellent customer service, becoming our principal brand ambassador and helping to build the BIMBA Y LOLA experience.

As key responsibilities he/she will daily handle with:

 • Whole service on the customer journey, from welcoming to the final sale, dealing with any requests or complains.
 • Stock counting and control, deliveries organization and stockroom maintenance.
 • Product organization on the shop floor, as well as Visual merchandising guidelines implementation and collaboration in the visual changes and windows.
 • Permanent communication with HQ.

You & your qualifications:

We are looking for a fashion enthusiastic person, result oriented, and with the ability to manage, motivate, and lead people through example.

 • At least 1 years of experience in retail (fashion retail is a plus).
 • Languages: Polish: full professional proficiency. English and Spanish are a plus.
 • Excellent communication and commercial skills.
 • Customer focused.
 • Be aware of the market trends.
 • Organized, proactive, persuasive, and motivated.

Working with us:

BIMBA Y LOLA aims to empower its employees. After joining us, you will receive a full introduction to the brand (its philosophy, product, procedures, etc.) and training. In addition, other benefits of working with us include:

 • 40% staff discount.
 • Individual and global store commissions from day one.
 • Global benefits for the whole team.

ASYSTENT SPRZEDAŻY

lokalizacja: Warszawa

Wymiar godzinowy: 30h + 20h

Podlegając kierownikowi sklepu, Asystent Sprzedaży powinien zapewnić doskonałą obsługę klienta, stając się naszym głównym ambasadorem marki i pomagać w budowaniu marki BIMBA Y LOLA.

Twoimi kluczowymi obowiązkami, którymi będziesz codziennie zajmował się:

 • Pełną obsługą na drodze klienta, od powitania do ostatecznej sprzedaży, załatwianiem wszelkich próśb lub reklamacji.
 • Liczeniem i kontrolą zapasów, organizacją dostaw i utrzymaniem magazynu.
 • Organizacją produktu na hali produkcyjnej, a także wdrażaniem wytycznych Visual merchandisingu i współpracą przy zmianach wizualnych i w witrynach sklepu.
 • Stałą komunikacją z centralą.

Ty i Twoje kwalifikacje:

Poszukujemy osoby entuzjastycznie nastawionej do mody, zorientowanej na wyniki, z umiejętnością zarządzania, motywowania i dawania przykładu.

 • Co najmniej 1 rok doświadczenia w handlu detalicznym (doświadczenie w branży modowej będzie atutem).
 • Języki: polski: pełna biegłość zawodowa. Angielski i hiszpański to plus.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i handlowe.
 • Skoncentrowany na kliencie.
 • Bądź świadomy trendów rynkowych.
 • Zorganizowany, proaktywny, przekonujący i zmotywowany.

Współpracując z nami:

BIMBA Y LOLA ma na celu wzmocnienie pozycji swoich pracowników. Po dołączeniu do nas otrzymasz pełne wprowadzenie do marki (jej filozofię, produkt, procedury itp.) oraz szkolenie. Ponadto inne korzyści ze współpracy z nami to:

 • 40% zniżki dla personelu.
 • Indywidualne i globalne prowizje sklepu od pierwszego dnia.
 • Globalne korzyści dla całego zespołu.
 • 3-miesięczny okres próbny, który przekształcimy w umowę na czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę na pełny etat lub część etatu.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na recruitment.pl@bimbaylola.com

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA