Znaczny wzrost sprzedaży w sklepach Top Secret w marcu

118
Źródło: modo.sklep.pl

O 23% w ujęciu r./r. wzrosła w marcu br. sprzedaż w krajowych sklepach sieci Top Secret, czyli w głównym kanale dystrybucji sektora modowego GK Redan. Uwzględniając również wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy jej obroty wyniosły łącznie 47 mln zł, co oznacza poprawę o 7% względem poprzedniego roku.

Sprzedaż w krajowej sieci Top Secret, będącej głównym kanałem dystrybucji tej marki, rozwija się bardzo dobrze. Pomimo braku handlu w dwie niedziele oraz utrzymujących się niskich temperatur, zwiększyliśmy w marcu obroty na polskim rynku aż o 23% w ujęciu rok do roku, przy czym wzrost w sklepach porównywalnych sięgnął 20%. To bardzo dobry wynik, który potwierdza atrakcyjność naszej oferty i jej dopasowanie do oczekiwań klientów”– powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W minionym miesiącu mieliśmy też niestety do czynienia ze sporym spadkiem sprzedaży działalności zagranicznej. Na rynku ukraińskim wiązało się to ze zmianą zasad rozliczeń z partnerami franczyzowymi, osłabienia kursu hrywny oraz zmniejszenia powierzchni sklepów. Rynek jest obiecujący, bo patrząc tylko na sprzedaż w sklepach porównywalnych uzyskaliśmy wzrost sprzedaży liczonej w hrywnach o 32%. Z kolei na rynku rosyjskim spadek obrotów wynikał z przesunięcia sprzedaży, co było związane ze zmianami zasad współpracy z klientami.  Dołożyło się do tego także osłabienie rubla wobec złotego. Na obu zagranicznych rynkach w kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy i utrzymania sprzedaży na poziomie co najmniej zeszłego roku – dodał Bogusz Kruszyński.

>>> Przeczytaj również: Czy mrozy wpłynęły na sprzedaż Grupy Redan?

W rezultacie w segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w marcu br. wyniosła ok. 19 mln zł i była o 3% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym okresie o 7% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec marca br. 36,8 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 49 mln zł i była 1% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w marcu 2018 wyniosły 3 mln zł co oznacza wzrost o 28% w stosunku do marca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 8,6 mln zł i była 12% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w marcu br. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do marca br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była 2% wyższa niż w roku poprzednim. Sieć TXM na koniec marca składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,2 tys. m2, która była o 3% wyższa niż na koniec marca 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w marcu br. wyniosły ok. 0,6 mln zł co oznacza wzrost o 5% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwsze trzy miesiące roku było to ok. 1,9 mln zł i były wyższe o ok. 2% w ujęci r./r.

Sprzedaż w ubiegłym miesiącu oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Biorąc pod uwagę niesprzyjającą naszej branży pogodę oraz fakt, że był to pierwszy miesiąc z zakazem handlu w niedziele, wzrost przychodów o 9% w ujęciu rocznym uznajemy za dobry prognostyk na kolejne miesiące. Tym bardziej, że dynamika wzrostu sprzedaży wyprzedziła wzrost powierzchni naszych sklepów – stwierdził Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w marcu br. osiągnęła ok. 47 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 7% względem poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 122 mln zł i była nieznacznie wyższa w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec marca br. wyniosła 142,9 tys. m2, czyli o 1% więcej w odniesieniu do marca 2017 r.