PRAWO W MODZIE: Umowa o dzieło czy zlecenia? Co lepsze?

393
Fot. DollarPhotoClub

Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest tak zwaną umową starannego działania. Czyli nieważne, czy praca zleceniobiorcy przyniesie przewidywany skutek. Ważnym jest, aby zadanie wykonywane było zgodnie z umową i przyjętymi zasadami profesji.

Umowa zlecenia może być wykonana odpłatnie i nieodpłatnie. Sposób rozliczania i wysokość należnego wynagrodzenia można ustalić w umowie.

Przedmiot umowy, czyli powierzone zadanie ma stan ciągły, powtarzalny. Strona umowy zobowiązuje się do dokonania pojedynczej lub szeregu pewnych czynności. Odróżnia to już na początku umowę o dzieło od umowy zlecenia.

Nieważnym jest, czy jej rezultat zostanie osiągnięty. Umowa zlecenia nie musi przynieść konkretnego i indywidualnie oznaczonego efektu, czyli spodziewanych korzyści dla dającego zlecenie.

Strony umowy zlecenia łączy pewne osobiste zaufanie i zasadą jest obowiązek jej osobistego wykonania. Jeżeli umowa tego nie przewiduje, nie można w takim wypadku zlecić wykonanie jej innej osobie, np. specjalistycznemu podwykonawcy.

Umowę zlecenia będzie się zawierało często właśnie z prawnikami, którzy nie są zobowiązani w swojej działalności do konkretnego efektu – chyba, że byłoby to właśnie stworzenie umowy lub regulaminu Twojego e-sklepu.

Umowę zlecenia, co do zasady, można wypowiedzieć w każdym momencie i tylko z ważnych powodów. Co do zasady z tego względu, że możliwość wypowiedzenia można inaczej ustalić w umowie.

Do zapamiętania:

 • nieważny jest skutek, ważne jednak, aby praca była wykonana zgodnie z umową i przyjętymi zasadami;
 • może być wykonana odpłatnie bądź nieodpłatnie;
 • przedmiotem umowy jest zadanie wykonywane w sposób ciągły i powtarzalny;
 • rezultatem nie musi być konkretne i indywidualnie oznaczony przedmiot;
 • jeżeli nie określono inaczej, to istnieje obowiązek osobistego wykonania umowy;
 • umowę można wypowiedzieć w każdym momencie, ale tylko z ważnych powodów lub innych ustalonych w umowie.

Czym jest umowa o dzieło?

Inaczej niż w umowie zlecenia, w umowie o dzieło ważny jest rezultat, a nie to, jak wykonawca doszedł do niego. No chyba, że został zobowiązany w umowie, aby ustosunkować się do zaleceń klienta. Wynika to także z Kodeksu cywilnego, więc niestety, gdy taka współpraca jest potrzebna, nie ominie się jej.

Działa to akurat w dwie strony: wtedy, gdy klient nie dostarcza takiemu wykonawcy odpowiednich dokumentów lub materiałów to właśnie jego można podciągnąć do odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie lub niewykonanie jej wcale.

Przedmiotem umowy o dzieło jest właśnie to dzieło. Konkretnie oznaczony rezultat umowy, którego będzie domagał się klient zlecający jego wykonanie. Natomiast po stronie wykonawcy jest to, że za właściwe wykonanie umowy musi dojść do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło nie ma charakteru osobistego, więc jeżeli nie zostało inaczej ustalone w umowie, wykonawca dzieła ma możliwość przeniesienia zadania na inną osobę. Będzie odpowiadał wtedy za jej działania.

Dziełem będą zarówno rzeczy materialne, jak i niematerialne. Problem stanowią rzeczy niematerialne – muszą dać się utrwalić w sposób materialny, fizyczny. Obejmuje to wytworzenie dzieła w postaci krzesła lub rzeźby. A także strony internetowej i innych grafik komputerowych, które w końcu nie mają fizycznej postaci.

Umowa o dzieło może zostać wypowiedziana tylko w określonych sytuacjach np. w związku z wykonywaniem dzieła niezgodnie z umową lub niedotrzymania określonych w umowie terminów, a także w wypadku wspomnianym wcześniej, czyli wtedy, gdy brak jest współpracy między stronami umowy potrzebnej do stworzenia dzieła.

Do zapamiętania:

 • w umowie o dzieło ważnym jest rezultat umowy, czyli dzieło;
 • jeżeli jest to potrzebne to strony są zobowiązane do współdziałania ze sobą w celu wykonania umowy;
 • umowa ma charakter odpłatny i nie może być inaczej;
 • dziełem są rzeczy materialne i niematerialne, o ile da się je utrwalić w sposób materialny;
 • do wypowiedzenia może dojść tylko w określonych przez ustawę sytuacjach;

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło?

Skoro już wiecie w skrócie, czym charakteryzują się umowy o dzieło i zlecenia, to trzeba powiedzieć Wam coś więcej. Niestety tajemna wiedza, którą posiedliście nie pomaga w wyborze najlepszej opcji.

O rodzaju umowy nie świadczy jej tytuł czy nazewnictwo w treści, a jej cel i zgodny zamiar stron. Sądy nieraz to udowadniały i potrafiły zmieniać umowy o dzieło w umowy o pracę. Niestety w takim wypadku będzie wiązało się to z nieprzyjemnymi komplikacjami dla pracodawcy, który dopuścił się naruszenia prawa.

Umowa szyta na miarę

Ułatwić Ci współpracę z klientem? Chcesz stworzyć taką umowę dla siebie? Zajmuję się tym na co dzień.

Napisz do mnie na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.

Przed przystąpieniem do wybrania i spisania odpowiedniej umowy zajmijcie się określeniem tego, co będzie jej przedmiotem. Odpowiedni dobór słów do wykonania w przeważającej części wypadków przesądzi o tym, jaka umowa powinna być zawarta. Większość zadań można tak sformułować, aby pasowała zarówno do umowy o dzieło, jak i zlecenia.

Zawsze należy jak najbardziej uszczegółowić określone zadanie, aby osoba trzecia nie mogła potraktować takiej umowy inaczej niż wy sami tego chcieliście.

Widzisz różnicę między „szycie sukienek z różnych projektów i rozmiarów” a „uszycie sukienek z różnych projektów i rozmiarów”? A jeszcze lepiej gdyby było „uszycie 3 sztuk sukienek z załączonego projektu” skoro mówię o uszczegółowieniu zadań.

Pamiętajcie, że to czy sąd lub ZUS uzna Twoją umowę zgodnie z oczekiwaniami należy do jego decyzji. Starajcie się robić wszystko zgodnie z prawem i nie przekraczajcie granic bawiąc się w językoznawcę.

Artykuł pochodzi z bloga ArkadiuszSzczudlo.pl

arkadiuszszczudlo-podpis-male